Република България
Община Аврен
Официален интернет сайт
 
 

Добре дошли

За проекта

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОЕКТА: "Прозрачна и достъпна общинска администрация"

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ: Република България, Североизточен район за планиране, област Варна, общини Аксаково, Аврен, Белослав, Девня, Долни чифлик, Дългопол.

ОБЩА СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА: 958 938,05 лева

ПЕРИОД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТА: 12 месеца.

БЕНЕФИЦИЕНТ: Община Аксаково.

ПАРТНЬОРИ: община Аврен, община Белослав, община Девня, община Долни чифлик, община Дългопол. 

04.05.2016
Съобщение

ОБЩИНИТЕ АВРЕН И БЕЛОСЛАВ ПРОВЕДОХА ОБЩЕСТВЕНИ ОБСЪЖДАНИЯ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР НА СНЦ МИГ „АВРЕН - БЕЛОСЛАВ” На28.04.2016 г.в зала „Просвета” на Община Аврен и на...


03.05.2016
Обява

Удължаване на конкурс за подбор на персонал по проект „Център за предоставяне на социални услуги за социално включване и услуги в домашна среда за по...


28.04.2016
Великденски поздрав от кмета на Община Аврен


28.04.2016
Съобщение

Общинска администрация - Аврен, Област Варненска уведомява населението, че в деловодството на Общината постъпи писмо от комисар Наум Цеков – началник Гранично полицейско управление –...


25.04.2016
Екофантазии 2016

За пета поредна година деца и ученици от общинските детски градини и училища участваха в общинския конкурс „Екофантазии“. До общински етап достигнаха общо 61 изделия от...


22.04.2016
Обява

Удължаване на конкурс за подбор на персонал поради липса на подадени заявления, по проект „Център за предоставяне на социални услуги за социално включване и услуги...


 
 
Какво смятате за новата визия на сайта
Харесва ми
Не ми харесва
Не мога да преценя
Потърсете в сайта
 
Областни информационни центрове
СПРАВКА "МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ" В ОБЩИНА АВРЕН