Добре дошли
За проекта

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОЕКТА: "Прозрачна и достъпна общинска администрация"

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ: Република България, Североизточен район за планиране, област Варна, общини Аксаково, Аврен, Белослав, Девня, Долни чифлик, Дългопол.

ОБЩА СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА: 958 938,05 лева

ПЕРИОД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТА: 12 месеца.

БЕНЕФИЦИЕНТ: Община Аксаково.

ПАРТНЬОРИ: община Аврен, община Белослав, община Девня, община Долни чифлик, община Дългопол. 
03.02.2016
ПОКАНА за участие в информационна кампания

29.01.2016
ПЪРВА ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ

в изпълнение на подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие" от Програмата за развитие на селските райони за...


26.01.2016
РЕАЛИЗИРАНЕ НА ДЕЙНОСТ ПО ПРОЕКТ „НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ГРИЖА“

Днес 26.01.2016 год. в изпълнение на Дейност № 6 „Предоставяне на психологическа подкрепа в кризисни ситуации и супервизия на наетите лични асистенти“ по проект „Нови...


26.01.2016
Съобщение

Във връзка с изпълнение на Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите...


22.01.2016
Съобщение

Във връзка с изпълнение на дейност № 3 „Кандидатстване, подбор и назначаване на медицински специалисти“ и № 5 “Предоставяне на социалната услуга „личен асистент” и...


21.01.2016
„БАБИНДЕН“ В ОБЩИНА АВРЕН

И тази година в Деня на родилната помощ жените от местното читалище на Аврен спазиха традицията. На 21 януари те посетиха общинската институция и засвидетелстваха...


 
 
Какво смятате за новата визия на сайта
Харесва ми
Не ми харесва
Не мога да преценя
 
Потърсете в сайта
 
Областни информационни центрове
СПРАВКА "МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ" В ОБЩИНА АВРЕН