Новини
Приеха бюджета на Община Аврен за 2017 година
23.01.2017
На редовно заседание проведено на 20 януари 2017 година Общински съвет –Аврен прие бюджета на Общината за   2017 година.

Общият  размер на бюджета е 8 221 438,00 лв., като делегираните от държавата дейности възлизат на 3 353 696,00 лв., а местните са на стойност 4 867 742,00 лв. В процентно съотношение са 41 % на 59 %.

Общия размер на инвестиционните разходи по бюджета на Община Аврен за 2017г. е 1 007 145,00 лв.
В бюджета са предвидени средства за образование  2 734 054,00 лв., здравеопазване 49 428,00 лв., спорт  20 000,00 лв., култура 196 800,00 лв., социални дейности 356 466,00 лв.

Бюджетът на Община Аврен за 2017 г. е съставен в съответствие със   Закона за държавния бюджет на Република България за 2017 г., Постановление № 374 от 22 декември 2016 г. за изпълнението на държавния бюджетна Република България за 2017 г., разпоредбите на Закона за Публичните финанси и указания на Министерство на финансите.

Кметът на Общината благодари на общинските съветници, които гласуваха бюджета единодушно.

Община Аврен е една от първите общини приела бюджета за 2017 година.
Потърсете в сайта
Областни информационни центрове