Новини
Съобщение
20.01.2017

Общинска администрация Аврен, Област Варна уведомява собственици на недвижимите имоти, находящи се на територията на с.Близнаци, че на основание Заповед  РД-02-14-704 от 13 септември 2016 г. на Министъра на регионалното развитие и благоустройството, функционалният тип на населеното място се променя от шести в пети, считано от 27.09.2016 год. /обнародвана в ДВ бр.75, 27.09.2016 год./.

По повод промяна ще се увеличи данъчната оценка на недвижимите имоти, което ще доведе и до актуализиране размера на данъците.

Линк: http://www.mrrb.government.bg/?controller=articles&id=4221

Потърсете в сайта
Областни информационни центрове