Новини
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
10.02.2017

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

            На основание чл.91 във връзка с чл.92, чл.95,  чл.96, § 1, т.10 от ДР от  Изборния кодекс (ИК)   и Решение № 4182 – НС  от  01.02.2017 г. на Централна избирателна комисия (ЦИК) на 16 февруари   2017 год. от 13.00 часа в кабинета на кмета на община Аврен, област Варна ще се проведат консултации за сформиране съставите на секционните избирателни комисии  в община Аврен, област Варна за произвеждане на изборите за  народни представители , насрочени за 26  март  2017 г. 

В консултациите участват партиите и коалициите, които са участвали в изборите за народни представители  на 5  октомври 2014 г. и  са имали  парламентарна група в Народното събрание към 24 януари 2017 год.

Консултациите са публични.

В консултациите могат да участват и други партии и коалиции, които не са парламентарно представени.

        

       Приложения:

       Покана за провеждане на консултации за сформиране на съставите на секционните избирателни комисии в община Аврен, област Варна, ведно с приложения към нея:

 

1.Решение № 4182 –НС от 01.02.2017 г. на Централна избирателна комисия – 5 стр.  

2.Решение № 4183 – НС от 01.02.2017 г. на Централна избирателна комисия – 2 стр.

3.Решение № 4237 - НС от 07.02.2017 г. на Централна избирателна комисия – 3 стр.

4.Решение на РИК № 9 от 08.02.2017 г. относно състав и разпределение на ръководни места в СИК на територията на община Аврен – 1 стр.

5.Работен лист за разпределението на членовете на СИК – 1 стр.

6.Примерен образец за предложение за съставите на секционните избирателни комисии ведно със списък на резервните членове – 5 стр.

Потърсете в сайта
Областни информационни центрове