Добре дошли
СЪОБЩЕНИЕ
20.03.2018
 
Във връзка с подписано споразумение между Агенция по геодезия, картография и кадастър и Община Аврен уведомяваме всички заитересовани лица, че в Информационен център в с. Аврен, Община Аврен с адрес: с. Аврен, ул. „Тодор Ноев“ № 8 всеки работен ден от  08.00 ч. – 16.30 ч. се предоставят услуги с данни от кадастрална карта и кадастралните регистри за:СЪОБЩЕНИЕ
20.03.2018
 
Общинска администрация- Аврен уведомява заинтересованите лица, че местните данъци и такси към Община Аврен могат да се заплащат в касите на ИЗИПЕЙ и през интернет системата на ИПЕЙ, както следва:
  • плащането чрез ИЗИПЕЙ - с ЕГН- то на физическите лица или БУЛСТАТ на фирмите (на адрес http://www.easypay.bg/?p=offices_list е публикувана информация за работното време на офисите и точният им адрес);
  • плащане чрез ИПЕЙ – с еднократна регистрация на адрес: https://www.epay.bg/v3main/front . Интернет страницата поддържа версия и на английски език, която предоставя възможност за обслужване на чужденци.
 

Световен шампион стана победител в 50-та юбилейна Национална олимпиада по химия и опазване на околната среда
20.03.2018

Съобщение
12.03.2018

Общинска администрация - Аврен, Област Варна уведомява населението, че във връзка с третото издание на Националната кампания „Великден за всеки” - „Дари празник на баба и дядо” в деловодството на общината постъпи писмо от омбудсмана на Република България с молба при възможност да подкрепим инициативата.

Банковата сметка в УниКредит Булбанк е разкрита конкретно и единствено за целите на кампанията, като титуляр е Български червен кръст:


Осми март
12.03.2018
По повод Международния ден на жената – 8-ми март  кметът на Община Аврен г-н Емануил Манолов и заместник – кметът г-н Боян Георгиев поздравиха всички дами от общинската администрация и службите на територията на Общината, като им пожелаха да са нежни, силни, красиви и да се справят с предизвикателствата на живота.

8 –ми март
08.03.2018
 
Уважаеми дами на Община Аврен,
 
Най-сърдечно Ви поздравявам по случай 8-ми март -Международния ден на жената, в който всички ние изказваме нашата признателност и уважение за безкрайната Ви отдаденост, с която отстоявате традициите и духа на българското семейство.

Потърсете в сайта
Областни информационни центрове