Добре дошли

За проекта

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОЕКТА: "Прозрачна и достъпна общинска администрация"

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ: Република България, Североизточен район за планиране, област Варна, общини Аксаково, Аврен, Белослав, Девня, Долни чифлик, Дългопол.

ОБЩА СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА: 958 938,05 лева

ПЕРИОД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТА: 12 месеца.

БЕНЕФИЦИЕНТ: Община Аксаково.

ПАРТНЬОРИ: община Аврен, община Белослав, община Девня, община Долни чифлик, община Дългопол.

ДЕН НА ЛОЗАРЯ И В ОБЩИНА АВРЕН
14.02.2017
По стара българска традиция жителите на Община Аврен днес извършиха ритуала по зарязване на лозята, с което почетоха свети мъченик Трифон- пазач на лозята и...

Съобщение от отдел “Местни данъци и такси”
14.02.2017

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
10.02.2017
С Ъ О Б Щ Е Н И Е На основание чл.91 във връзка с чл.92, чл.95, чл.96, § 1, т.10 от ДР от Изборния...

Общински съвет на БЧК – Аврен ще раздава хранителни продукти
03.02.2017
Общински съвет на БЧК – Аврен ще раздава хранителни продукти В изпълнение на Оперативната програма за храни и/или основно материално подпомагане по Фонда за европейско...

Приеха бюджета на Община Аврен за 2017 година
23.01.2017
На редовно заседание проведено на 20 януари 2017 година Общински съвет –Аврен прие бюджета на Общината за 2017 година. Общият размер на бюджета е 8221438,00 лв.,...

Съобщение
20.01.2017
Общинска администрация Аврен, Област Варна уведомява собственици на недвижимите имоти, находящи се на територията на с.Близнаци, че на основание Заповед РД-02-14-704 от 13 септември 2016...

Потърсете в сайта
Какво смятате за новата визия на сайта
Не мога да преценя
Харесва ми
Не ми харесва
Областни информационни центрове
СПРАВКА "МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ" В ОБЩИНА АВРЕН