Учениците от община Аврен, отбелязаха Деня на розовата фланелка
23.02.2017
„Не на тормоза” и „ Нека да не бъдем безразлични към насилието” призоваха всички деца от училищата на територията на община Аврен в Световния ден срещу тормоза в училище или т.н. ДЕН НА РОЗОВАТА ФЛАНЕЛКА, който се отбелязва всяка последна сряда на месец февруари. Всичко започва в Канада като протест срещу инцидент, свързан с тормоз в едно училище в провинция Нова Скотия. Събитието е организирано от двама ученици, Дейвид Шепърд и Травис Прайс. При откриването на учебната година през месец септември 2007г. в тяхното училище, група по-големи ученици се подиграват и тормозят деветокласник, дошъл на училище облечен с розово поло. На...

Съобщение от отдел “Местни данъци и такси”
14.02.2017
СЪОБЩЕНИЕ  ЗА  МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ - ОБЩИНА АВРЕН   УВАЖАЕМИ ДАНЪКОПЛАТЦИ,         Във връзка със заплащане на местни данъци и такси за 2017г. предоставяме  график  за  посещения  на служител от  отдел  „Местни данъци и такси“  . На предплатилите от 1 март до 30 април за цялата година се прави отстъпка 5 на сто.   НАСЕЛЕНО МЯСТО месец март месец април час на посещение ЦАРЕВЦИ 10.Март,24.Март 21.Април от 09.00 до 15.00 ПРИСЕЛЦИ 1.Март, 28.Март 11.Април, 24.Април от 08.30 до 12.30 СИНДЕЛ 17.Март 7.Април от 09.00 до 15.00  БЛИЗНАЦИ /ДОЛЕН/ 23.Март  25.Април от 13.00 до 15.30 ДЪБРАВИНО 14.Март, 30.Март 13.Април от 09.00 до 12.00 БЛИЗНАЦИ /ГОРЕН/ 07.Март, 23.Март 4.Април, 25.Април от 08.30 до 12.30 ТРЪСТИКОВО 31.Март 28.Април от 09.00 до 15.00 КИТКА 16.Март 18.Април от 09.00 до 12.00 КРУША 16.Март 18.Април от 13.00 до 15.00 ЮНАК 14.Март 13.Април от 13.00 до 15.30 КАЗАШКА РЕКА 28.Март 27.Април от 14.00 до 16.00 РАВНА...

ДЕН НА ЛОЗАРЯ И В ОБЩИНА АВРЕН
14.02.2017
По стара българска традиция жителите на Община Аврен днес извършиха ритуала по зарязване на лозята, с което почетоха  свети мъченик Трифон- пазач на лозята и  покровител на лозарите, винарите, кръчмарите и градинарите. Във всички населени места читалища и кметства съвместно организираха  празника за населението.Водосвети и зарязване в лозовите масиви, конкурси за най-добро домашно вино и избор на Цар на лозята са част от инициативите по повод празника.Заместник-кметът Боян Георгиев посети тържествата в селата Приселци и Близнаци.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
10.02.2017
С Ъ О Б Щ Е Н И Е             На основание чл.91 във връзка с чл.92, чл.95,  чл.96, § 1, т.10 от ДР от  Изборния кодекс (ИК)   и Решение № 4182 – НС  от  01.02.2017 г. на Централна избирателна комисия (ЦИК) на 16 февруари   2017 год. от 13.00 часа в кабинета на кмета на община Аврен, област Варна ще се проведат консултации за сформиране съставите на секционните избирателни комисии  в община Аврен, област Варна за произвеждане на изборите за  народни представители , насрочени за 26  март  2017 г.  В консултациите участват партиите и коалициите, които са участвали в изборите за народни...

Общински съвет на БЧК – Аврен ще раздава хранителни продукти
03.02.2017
Общински съвет на БЧК – Аврен ще раздава хранителни продукти     В изпълнение на Оперативната програма за храни и/или основно материално подпомагане по Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица (ФЕПНЛ) за периода от 20.02.2017 год.  до 20.03.2017 год. включително, състава на Общински съвет на БЧК – Аврен съвместно с кметовете по населени места на територията на Община Аврен ще раздават индивидуални пакети с хранителни продукти.           Освен хората, подпомагани с целева помощ за отопление през миналия отоплителен сезон (2015 год. – 2016 год.), право на хранително подпомагане имат и майки (осиновителки), които получават месечни помощи за отглеждане на дете...

Приеха бюджета на Община Аврен за 2017 година
23.01.2017
На редовно заседание проведено на 20 януари 2017 година Общински съвет –Аврен прие бюджета на Общината за   2017 година. Общият  размер на бюджета е 8 221 438,00 лв., като делегираните от държавата дейности възлизат на 3 353 696,00 лв., а местните са на стойност 4 867 742,00 лв. В процентно съотношение са 41 % на 59 %. Общия размер на инвестиционните разходи по бюджета на Община Аврен за 2017г. е 1 007 145,00 лв. В бюджета са предвидени средства за образование  2 734 054,00 лв., здравеопазване 49 428,00 лв., спорт  20 000,00 лв., култура 196 800,00 лв., социални дейности 356 466,00 лв. Бюджетът на Община Аврен за 2017 г. е съставен в съответствие със   Закона за държавния...

Потърсете в сайта
Какво смятате за новата визия на сайта
Не мога да преценя
Харесва ми
Не ми харесва
Областни информационни центрове
СПРАВКА "МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ" В ОБЩИНА АВРЕН