Новини

Пали кош в село Приселци
19.02.2018

Отново сведохме глави пред Апостола на свободата
19.02.2018

Масленица и Сирни заговезни бяха отбелязани в ЧСУ „Юрий Гагарин“ в „Камчия“
16.02.2018

Трифон зарезан в селата Аврен и Царевци
15.02.2018

Отбелязване на 140-годишнината от Руско-турската oсвободителна война 1877–1878 г. и възстановяването на българската държавност
31.01.2018

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ФИНАНСОВА ИЛИ КРЕДИТНА ИНСТИТУЦИЯ, КОЯТО ДА ПРЕДОСТАВИ ДЪЛГОСРОЧЕН КРЕДИТ НА ОБЩИНА АВРЕН
25.01.2018
С настоящото съобщение, Ви уведомяваме, че със Заповед № 111/25.01.2018 г. на Кмета на Община Аврен е открита Процедурата за избор на финансова или кредитна институция, която да предостави дългосрочен кредит на Община Аврен.

Потърсете в сайта
Областни информационни центрове