Новини

Поздравителен адрес на кмета на община Аврен по повод Рамазан Байрам
23.06.2017

Съобщение
21.06.2017

Относно: Информационна кампания за български граждани, които имат намерение да заминат в Швеция за сезонна работа – бране на боровинки

 

 

 


Съобщение
21.06.2017

Ръководството на Общинска администрация – Аврен уведомява жителите на територията на Общината, че е предвиден планов ремонт на жп прелеза на км 121+400 в междугарието Юнак – Синдел,  републикански път III – 9044 „Дъбравино – Юнак – Синдел“, поради което на 23.06.2017 год. в интервала от 12,00 часа до 14,30 часа ще се наложи пълно  прекъсване на автомобилното движение през прелеза в с. Синдел.

        


Колоездачна обиколка посветена на 180 годишнината от рождението на Васил Левски
20.06.2017
По инициатива на Областния управител на област Ловеч по повод отбелязването на 180 годишнината от рождението на Васил Левски през месец юли 2017 година ще се проведе Национална колоездачна обиколка.
Маршрутът на обиколката обхваща знакови места от дейността на Апостола: Карлово,Троян, Ловеч.
Инициативата е включена в спортния календар на Българския колоездачен съюз за 2017 година.
 
 

Уведомление
19.06.2017

До Гатьо Стойков Гатев 

Уведомление


Съобщение
19.06.2017
Във връзка със Заповед РД-11-885/28.04.2017г. на изп. д-р на БАХБ, д-р Дамян Илиев и възникнало основание подобрена епизодична обстановка в страната по отношение на болестта инфлуенца А по птиците (грип) на 07.06.2017г. е проведено заседание на Областната епизодична комисия, на която е взето решение отпадане на причините за обявяване на карантинен период  и всякакви обществени прояви като пазари и изложби на птици.
На основание гореизложеното със Заповед №961/19.06.2017г.  Кмета на Община Аврен отменя болестта инфлуенца А по птиците (грип) на територията на община Аврен от 19.06.2017г.

Потърсете в сайта
Областни информационни центрове