Финанси и бюджет

БЮДЖЕТ 2017 - качено на 06.02.2017г.
Обяснителна записка
Приложение 1 - Приходи
Приложение 2 - Разходи
Приложение 3 - Справки и бюджет
Приложение 4 - СПРАВКА За преходния остатък към 31.12.2016 г. и разпределението му по дейности и параграфи в бюджета за 2017 г., съгласно Решение на Общински съвет Аврен
Приложение 5 - Капиталова програма 2015 г.
Приложение 6 - Численост на персонала и средства за работна заплата по дейности при Община Аврен за 2016 г.
Приложение 7 - СПИСЪК на пътуващите служителите в Община Аврен и на служителите в звената, обслужващи жителите на територията на общината
Приложение 8 - Разчет за СЕС
Приложение 10 - СПРАВКА ЗА ПРОСРОЧЕНИТЕ ВЗЕМАНИЯ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ 31.12.2016 г.

Отчети за 2017г.
Отчет за месец януари 2017 г.
 - Качено на 28.01.2017 г.
Отчет за месец февруари 2017 г. - Качено на 21.03.2017 г.
Отчет за месец март 2017 г. - Качено на 20.04.2017 г.


БЮДЖЕТ 2016
 
Потърсете в сайта
Какво смятате за новата визия на сайта
Не мога да преценя
Харесва ми
Не ми харесва
Областни информационни центрове
СПРАВКА "МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ" В ОБЩИНА АВРЕН