Образователна структура

1. СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ “СВЕТИ  СВЕТИ  КИРИЛ И МЕТОДИЙ”

Адрес за кореспонденция:

9125 с. Синдел

община Аврен, област Варна

Директор:Стела Василева Христова

Телефон/факс:  05100-2222

E-mail: sou_sindel@abv.bg

                                                                                                                                                                                                                                                       

2. ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ  “ХРИСТО БОТЕВ” С. АВРЕН

Адрес за кореспонденция:

ул. „Йордан Ноев” № 32

община Аврен, област Варна

9135 с. Аврен

Директор:Гинка Ангелова Колева

 
Телефон/факс: 05106- 2240

E-mail:ou_avren_01@abv.bg
       

 

3. ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “СВЕТИ  КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” С. ДЪБРАВИНО

Адрес за кореспонденция:

ул. „Св. Климент Охридски” № 12

община Аврен, област Варна

9126 с. Дъбравино

Директор:Емилия Симеонова Иванова

Телефон/факс:05101- 2337

E-mail: ou_dybravino@abv.bg

 

4. ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ  “Д-Р ПЕТЪР БЕРОН” С. ПРИСЕЛЦИ

Адрес за кореспонденция:

9131 с. Приселци

община Аврен, област Варна      

Директор:Катя Петрова Костова


Телефон/факс: 05105-2070

E-mail:katia.1966@abv.bg

 

5. ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “СВ.СВ КИРИЛ И МЕТОДИЙ” С. ТРЪСТИКОВО

Адрес за кореспонденция:

9134 с. Тръстиково,

община Аврен, област Варна

Директор:Николай Райчев Савов


Телефон/факс:  05100-2113

E-mail:ousv_sv_kirilimetodii@abv.bg

 

6. ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ  “Д-Р ПЕТЪР БЕРОН” С. ЦАРЕВЦИ

Адрес за кореспонденция:

9129 с. Царевци,

община Аврен, област Варна      

Директор:Ирина Георгиева Рангелова


Телефон/факс: 05100 -2215

E-mail:oy_carevci@abv.bg

 

 

ДЕТСКИ   ГРАДИНИ1. ДЕТСКА ГРАДИНА „ РАДОСТ”-  с.Аврен

Адрес за кореспонденция:

ул."Йордан Ноев" № 34   

9135с.Аврен

община Аврен, област Варна

Директор: Силвия Баева

Тел.: 05106 – 77 36

 

1.1.  ФИЛИАЛ  С. ДЪБРАВИНО

Адрес за кореспонденция:

ул. "Св.Климент Охридски" № 3

9126с. Дъбравино

община Аврен, област Варна

Тел.: 05106 – 75 84

     

1.2. ФИЛИАЛ С. КАЗАШКА РЕКА

Адрес за кореспонденция:

9141 с. Казашка река

Община Аврен, област Варна

GSM 0894 66 01 15

 

1.3. ФИЛИАЛ С. СИНДЕЛ 

Адрес за кореспонденция:

9125 с. Синдел

Община Аврен, област Варна

тел.05106 – 75 82

       GSM  0894 66 01 03      

 

1.4.  ФИЛИАЛ С. ЦАРЕВЦИ

Адрес: за кореспонденция

9129с. Царевци

община Аврен, област Варна 

Тел.: 05106 – 75 83

 

2. ДЕТСКА ГРАДИНА „ ЩУРЧЕ” С. ПРИСЕЛЦИ

Адрес за кореспонденция:

ул. „Централна”

9131 с. Приселци

община Аврен, област Варна

Директор:  Румяна Лефтерова

Тел.: 05106 – 75 96

    

2.1.  ФИЛИАЛ С. БЕНКОВСКИ


Адрес за кореспонденция:

9133 с. Бенковски

община Аврен, област Варна

тел:05106 – 75 97

       

2.2. ФИЛИАЛ С. БЛИЗНАЦИ

Адрес за кореспонденция:

9133 с. Близнаци

община Аврен, област Варна

тел.:05106 – 77 35

2.3. ФИЛИАЛ С. САДОВО

Адрес за кореспонденция:

9139 с. Садово

община Аврен, област Варна

тел. : 05106 – 77 37

Потърсете в сайта
Областни информационни центрове