Читалища

Народно читалище „П. Р. Славейков - 1901”с.Аврен

 

Адрес за кореспонденция:

9135 с.Аврен, община Аврен, област Варна

Светла Пеева Кателиева – председател

Руска Кирилова Станчева - библиотекар - специалист

Миглена Илиева Гочева – библиотекар

Телефон 05106-77 38
е-mail: chitaliste_avren@abv.bg

 

В читалището функционират:

- детски танцов състав;

- общински младежки танцов състав;

- женска певческа група.

                                                                                                                                                                                                                                                       

Народно читалище „Зора-1 - 1937” с.Бенковски

 

Адрес за кореспонденция:

9133 с. Бенковски

Община Аврен, област Варна


Елена Бойчева Иванова – председател

e-mail: zorabenkowski12@abv.bg


В читалището функционира детски танцов състав.

 

Народно читалище „П.Р.Славейков - 1928” с.Близнаци


Адрес за кореспонденция:

9133 с.Близнаци, Община Аврен, област Варна

Цветелина Христова Желязкова - председател

Камелия Неделчева Баева - библиотекар - специалист

e-mail: kameliq71@abv.bg

 

В читалището функционират:

- детска танцова формация „Камчийски песъчинки”;

- клуб „Детска работилничка”;

- женска фолклорна група „Камчийска лилия”;

- клуб „Съхрани българското.


Народно читалище “Христо Ботев” с. Болярци

 

Адрес за кореспонденция:

9124 с. Болярци, община Аврен, област Варна

Райна Петрова Вучкова – председател

Телефон: 05105 - 50-20

 

Народно читалище „Просвета-1900” с. Дъбравино

 

Адрес за кореспонденция:

9126с.Дъбравино, община Аврен, област Варна


Добринка Борисова Стоянова– председател

Веселинка Тодорова Георгиева – библиотекар - специалист
е-mail:dabravino1965@abv.bg

 

В читалището функционират:

- детска певческа и танцова група „Вълшебен звън”;

- група за модерен балет;

- женска певческа група.

 

Народно Читалище „Христо Смирненски - 1926” с.Здравец


Адрес за кореспонденция:

9137с.Здравец, Община Аврен, област.Варна


Йорданка Стоянова Колева – председател

Иванка Неделчева Петрова - библиотекар – специалист

e-mail: zdravec_avren@abv.bg


В читалището функционират:

- група за стари шлагери „Китна пролет”;

- група за автентичен фолклор „Здравец”.

 

Народно читалище „Пробуда - 1927” с.Казашка река

 

Адрес на кореспонденция:

9141 с. Казашка река, община Аврен, област Варна

Величка Йорданова Георгиева – председател

Геновева Георгиева Ангелова – библиотекар - специалист

Телефон:05101/22-31; 

e-mail: genovevaradeva@mail.bg


В читалището функционира детски танцов състав.

 

Народно читалище „Просвета - 1997” с.Китка


Адрес за кореспонденция:

9127с.Китка, община Аврен, област Варна


Димка Кирилова Петрова – председател

Недялка Желязкова Янакиева - библиотекар – специалист

e-mail:dimka_petrova1957@abv.bg


В читалището функционира женска певческа група „Горска китка”.

 

Народно читалище „Пробуда - 2010” с.Круша

 

Адрес за кореспонденция:

9121 с.Круша, община Аврен, област Варна

 

Васил Стоянов Костадинов – председател

Иванка Йорданова Атанасова – библиотекар – специалист

e-mail: probuda.krusha@gmail.com


В читалището функционира женска певческа група.

 

Народно Читалище „Просвета - 1927” с.Приселци

 

Адрес за кореспонденция:

9131 с.Приселци , община Аврен, област Варна

 

Христо Руменов Христов – председател

Теодора Стоянова Георгиева - библиотекар – специалист

е-mail: tedito_79@abv.bg

 

В читалището функционират:

- детски танцов състав;

- детска група за модерен балет;

- младежки танцов състав;

- женска певческа група „Златна есен”.

 

Народно Читалище “Искра” с. Равна гора


Адрес за кореспонденция:

9124с.Равна гора, община Аврен, област Варна


Тодорка Кирова – председател

Телефон: 05105/56-56

 

Народно Читалище „Христо Ботев - 1925” с.Садово

Адрес за кореспонденция:

9139с.Садово, община Аврен, област Варна


Севдалина Желязкова Димитрова – председател

Емине Исмаилова Хюсеинова – библиотекар - специалист

Телефон : 05108-2220;

e-mail:sadovo_avren@abv.bg


Народно Читалище „Н.Й.Вапцаров - 1908” с.Синдел


Адрес за кореспонденция:

9125с.Синдел, община Аврен, област Варна


Нели Дякова Лазарова – председател

Виолета Димитрова Павлова – библиотекар – специалист

e-mail:violetka_6@abv.bg


В читалището функционират:

- детски танцов състав;

- женска певческа група.


Народно Читалище „Христо Ботев - 1926” с.Тръстиково


Адрес за кореспонденция:

9134с.Тръстиково, община Аврен, област Варна


Иван Манолов Иванов – председател

Павлина Неделчева Георгиева - библиотекар - специалист

Телефон : 05102/21-16;

e-mail:pufaiviniki@abv.bg

 

В читалището функционират:

- детска певческа и танцова група;

- женска певческа група.

 

Народно читалище „ Христо Смирненски - 1919 ”с.Царевци


Адрес за кореспонденция :

9129с.Царевци, община Аврен, област Варна


Стоянка Райкова Георгиева – председател

Красимир аДимитрова Тодорова - библиотекар - специалист

Телефон 05100/2374;

e-mail:hr.smirnenski1919@abv.bg

 

В читалището функционират:

- детски танцов състав;

- фолклорна формация „Пъстра плетеница”.

 

Народно читалище„Просвета – 1927” с. Юнак

 

Адрес за кореспонденция:

9138 с. Юнак, община Аврен, област Варна


Руска Златинова Великова – председател

Снежана Маринова Костова - библиотекар – специалист

e-mail:s.kostova3@abv.bg

 

В читалището функционира детски танцов състав.Потърсете в сайта
Областни информационни центрове