Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси


 

Съгласно изпълнението на чл.17 ал.2 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, общинска администрация Аврен предоставя списък на служителите в Община Аврен, подали декларации по ЗПУКИ в срок (администрация,кметове и общински съветници):

РЪКОВОДСТВО

Емануил Манолов
Боян Георгиев
Живка Димитрова
Даниела Петрова

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Живка Костадинова
Кичка Събева
Галина Янева
Теодора Георгиева
Галина Янева
Светва Василева
 

КМЕТОВЕ и КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ НА НАСЕЛЕНИ МЕСТА

Атанас Атанасов
Мариана Димитрова
Димитър Димитров
Емел Юзбеева
Георги Панайотов
Лъчезар Лазаров
Руска Желязкова
Младен Манолов
Никола Николов
Слави Кирязов
Ганчо Славов
Данаил Аджемов
Юри Стойков
Севдалина Димитрова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ

Светлана Тодорова
Тодор Йорданов
Георги Майков
Недко Недялков
Данаил Чаушев
Мустафа Ахмедов
Ивелина Томова
Таня Великова
Шабан Нсуфов
Симеон Костадинов
Шукри Ахмедов
Стоян Стоянов
Емилиян Йорданов

Потърсете в сайта
Какво смятате за новата визия на сайта
Не мога да преценя
Харесва ми
Не ми харесва
Областни информационни центрове
СПРАВКА "МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ" В ОБЩИНА АВРЕН