Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси


 

  В изпълнение на чл. 17, ал. 2 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси:

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - АВРЕН

Емануил Манолов
Боян Георгиев
Даниела Петрова
Зорница Стаматова
Живка Костадинова
Пламена Стефанова
Ивелина Илиева
Петя Иванова
Киркор Нишанян
Кичка Събева
Теодора Георгиева
Галина Неделчева Янева
Петър Петров
Юлия Илиева
Галина Янева Янева
Веска Великова
Светла Кателиева
Дарина Георгиева
Ивелина Йорданова
Атче Михайлова
Румяна Иванова
Калинка Вълкова
Еленка Йорданова
Димитричка Димитрова
Милка Неделчева
Александра Йорданова
Мелек Таир
Добромира Иванова - Радева
Валентин Недялков
Керка Славова
Диана Великова
Тодорка Иванова
Миглена Желева
Снежана Радева
Тодорка Михова
Даниела Николова
Светла Василева
Иванка Стойкова
Катя Желева
Иванка Янакиева
Гергана Димитрова
Гина Дончева
Мария Русанова
Стефан Атанасов
Румяна Йоргакиева
Марин Булашиков
Атанаска Добрева
Мартин Зафиров
Миглена Димитрова
Соня Борисова
Елена Иванова
Мария Славова
Светла Димитрова
Галина Георгиева
Десислава Пеева
Нериман Исмаилова
Розалина Костадинова
Анна Ганчева
Божанка Йовчева
Невена Михайлова
Димитрина Димитрова
Христина Кондова
Иринка Грошева
Марияна Иванова
Денка Костова
Садие Хюсеин 
Албена Иванова
Милица Сърбова
Румяна Кирова
Мартин Христов
Димитринка Вълчева
Симона Иванова
Полина Люцканова

КМЕТОВЕ и КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ НА НАСЕЛЕНИ МЕСТА

Атанас Атанасов
Мариана Димитрова
Димитър Димитров
Емел Юзбеева
Димитричка Стойкова
Георги Панайотов
Лъчезар Лазаров
Руска Желязкова
Младен Манолов
Никола Николов
Слави Кирязов
Ганчо Славов
Данаил Аджемов
Юри Стойков
Севдалина Димитрова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ

Светлана Тодорова
Тодор Йорданов
Георги Майков
Недко Недялков
Данаил Чаушев
Мустафа Ахмедов
Ивелина Томова
Таня Великова
Шабан Нсуфов
Симеон Костадинов
Шукри Ахмедов
Стоян Стоянов
Емилиян Йорданов

Потърсете в сайта
Областни информационни центрове