Уведомления на РИОСВ – Варна

ОБЯВА до заинтересованите лица и общественост - "БТК" ЕАД, гр. София 1784, община Столична, р-н „Младост",

Обява

РЕШЕНИЕ ВА - 11/ЕО/2014г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка

Решение 14-ВА/2013 - за преценяване необходимостта от извършване на екологична оценка

РЕШЕНИЕ – ОВОС - ВА - 128-ПР-2013

ПУП-ПП - вносител "АГРОПОЛИХМ"
ОВОС

Инвестиционно предложение - 09.09.2013г.
Уведомление -12.08.2013г.

Решение ВА-85 - ПР/ 2013 за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС

Решение ВА-80 - ПР/ 2013 за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС

Инвестиционно предложение - 25.06.2013

РЕШЕНИЕ ВА 4/ЕО/2013 - за преценяване необходимостта от извършване на екологична оценка
ИП за Изграждане на водоземно съоръжение за добив на подземни води и напояване

Искане

Решение ВА /3/ЕО/2013 за преценяване необходимостта от извършване на екологична оценка

Инвестиционно предложение

Уведомление

Съобщение

Съобщение

Инвестиционно предложение /ИП/

Инвестиционно предложение /ИП/

Съобщение

Уведомление

Обява

Инвестиционно предложение (ИП) за монтиране на система за "капково напояване" с цел
напояване на овощна градина, в поземлени имоти (ПИ)

Обява

ОБЯВИ

Инвестиционно предложение ....

Уведомление за инвестиционно намерение ...

Уведомление от Ирена Димитрова Стоилова

Уведомление от Борис Димитров Димитров и Дарина Златинова Димитрова

Уведомление за инвестиционно предложение

Издадено решение за преценяване необходимостта от ОВОС - № BA 159-PR-2012

Издаване на решение за преценяване необходимостта от ОВОС

Издаване на решение за преценяване необходимостта от ОВОС

Издаване на решение за преценяване необходимостта от ОВОС

Издаване на решение за преценяване необходимостта от ОВОС

Решение ВА 125-ПР/2012г.- за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Издаване на решение за преценяване необходимостта от ОВОС

Решение ВА 113-ПР/2012г.- за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Издаване на решение за преценяване необходимостта от ОВОС - 11.07.2012г.

Решение ВА 99-ПР/2012г.- за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Относно: OВОС-Решение /ВА 52-ПР

Относно: OВОС-09.04.2012

Относно: OВОС-29.03.2012

Относно: OВОС-08.03.2012

Относно: OВОС-15.02.2012

Относно: уведомление за инвестиционно предложение-30.01.2012

Относно: Издаване на решение за преценяване необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/

 

          


Потърсете в сайта
Областни информационни центрове