ДГ Щурче с. Приселци
ДГ Пролет с. Дъбравино
СНЦ "МИГ АВРЕН - БЕЛОСЛАВ"
Заседания

Предстоящи заседания на Общински съвет-Аврен

На 19 април 2019 г. с начален час 9,30 ч. в зала Просвета при Община Аврен ще се проведе 51-то редовно заседание на Общински съвет - Аврен, при следния проект за дневен ред

публикувано на 12.04.2019 г., в 13,42 минути


Потърсете в сайта
Социално предприятие за озеленяване и благоустройство
Областни информационни центрове