ДГ Щурче с. Приселци
ДГ Пролет с. Дъбравино
СНЦ "МИГ АВРЕН - БЕЛОСЛАВ"
Заседания

Предстоящи заседания на Общински съвет-Аврен

 

На 26 юли 2019 г. от 9,30 ч. в зала Просвета при община Аврен ще се проведе 54-то редовно заседание на Общински съвет Аврен при следния проект за дневен ред


Потърсете в сайта
Социално предприятие за озеленяване и благоустройство
Областни информационни центрове