Заседания

Заседания на Общински съвет Аврен

                                                                                                                                 
 
На 19.02.2018 г. в зала "Просвета" при Община Аврен, ще се проведе редовно заседание 35 на Общински съвет -Аврен с начален час 9:30 ч., при следния проект за Дневен ред
 
На 25.01.2018 г. в зала "Просвета" при Община Аврен, ще се проведе редовно заседание 34 на Общински съвет -Аврен с начален час 9:30 ч., при следния проект за Дневен ред
 
На 22.12.2017 г. в зала "Просвета" при Община Аврен, ще се проведе редовно заседание 33 на Общински съвет -Аврен с начален час 9:00 ч., при следния проект за Дневен ред
 
На 11.12.2017 г. в зала "Просвета" при Община Аврен, ще се проведе редовно заседание 32 на Общински съвет -Аврен с начален час 9:30 ч., при следния проект за Дневен ред
 
На 20.11.2017 г. в зала "Просвета" при Община Аврен, ще се проведе редовно заседание 31 на Общински съвет -Аврен с начален час 9:30 ч., при следния проект за Дневен ред
 
На 27.10.2017 г. в зала "Просвета" при Община Аврен, ще се проведе редовно заседание 30 на Общински съвет -Аврен с начален час 9:30 ч., при следния проект за Дневен ред
 
На 29.09.2017 г. в зала "Просвета" при Община Аврен, ще се проведе редовно заседание 29 на Общински съвет -Аврен с начален час 9:30 ч., при следния проект за Дневен ред
 
На 19.09.2017 г. в зала "Просвета" при Община Аврен, ще се проведе редовно заседание 28 на Общински съвет -Аврен с начален час 9:00 ч., при следния проект за Дневен ред
 
На 31.08.2017 г. в зала "Просвета" при Община Аврен, ще се проведе редовно заседание 27 на Общински съвет -Аврен с начален час 9:30 ч., при следния проект за Дневен ред
 
На 18.08.2017 г. в зала "Просвета" при Община Аврен, ще се проведе редовно заседание 26 на Общински съвет -Аврен с начален час 9:00 ч., при следния проект за Дневен ред
 
На 31.07.2017 г. в зала "Просвета" при Община Аврен, ще се проведе редовно заседание 25 на Общински съвет -Аврен с начален час 9:30 ч., при следния проект за Дневен ред
 
На 30.06.2017 г. в зала "Просвета" при Община Аврен, ще се проведе редовно заседание 24 на Общински съвет -Аврен с начален час 9:00 ч., при следния проект за Дневен ред
 
На 26.05.2017 г. в зала "Просвета" при Община Аврен, ще се проведе редовно заседание 23 на Общински съвет -Аврен с начален час 9:30 ч., при следния проект за Дневен ред
 
На 27.04.2017 г. в зала "Просвета" при Община Аврен, ще се проведе редовно заседание 22 на Общински съвет -Аврен с начален час 9:30 ч., при следния проект за Дневен ред

На 29.03.2017 г. в зала "Просвета" при Община Аврен, ще се проведе редовно заседание 21 на Общински съвет -Аврен с начален час 9:30 ч.., при следния проект за Дневен ред

На 09.03.2017 г. в зала "Просвета" при Община Аврен, ще се проведе редовно заседание 20 на Общински съвет -Аврен с начален час 9:30 ч.., при следния проект за Дневен ред

На 23.02.2017 г. в зала "Просвета" при Община Аврен, ще се проведе редовно заседание 19 на Общински съвет -Аврен с начален час 9:30 ч.., при следния проект за Дневен ред

На 20.01.2017 г. в зала "Просвета" при Община Аврен, ще се проведе редовно заседание 18 на Общински съвет -Аврен с начален час 9:30 ч.., при следния проект за Дневен ред

На 21.12.2016 г. в зала "Просвета" при Община Аврен, ще се проведе редовно заседание 17 на Общински съвет -Аврен с начален час 9:30 ч.., при следния проект за Дневен ред

На 28.11.2016 г. в зала "Просвета" при Община Аврен, ще се проведе редовно заседание 16 на Общински съвет -Аврен с начален час 9:30 ч.., при следния проект за Дневен ред

На 27.10.2016 г. в зала "Просвета" при Община Аврен, ще се проведе редовно заседание 15 на Общински съвет -Аврен с начален час 9:30 ч.., при следния проект за Дневен ред

На 06.10.2016 г. в зала "Просвета" при Община Аврен, ще се проведе извънредно заседание 3 на Общински съвет -Аврен с начален час 15:00 ч.., при следния проект за Дневен ред

На 29.09.2016 г. в зала "Просвета" при Община Аврен, ще се проведе редовно заседание 14 на Общински съвет -Аврен с начален час 9:30 ч.., при следния проект за Дневен ред

На 20.09.2016 г. в зала "Просвета" при Община Аврен, ще се проведе редовно заседание 13 на Общински съвет -Аврен с начален час 15:00 ч.., при следния проект за Дневен ред

На 26.08.2016 г. в зала "Просвета" при Община Аврен, ще се проведе тържествено заседание на Общински съвет -Аврен с начален час 10:30 ч.., при следния проект за Дневен ред

На 26.08.2016 г. в зала "Просвета" при Община Аврен, ще се проведе редовно заседание № 12 на Общински съвет -Аврен с начален час 11:30 ч.., при следния проект за Дневен ред

На 29.07.2016 г. в заседателна зала "Устройство на територията" при Община Аврен, ще се проведе редовно заседание № 11 на Общински съвет -Аврен с начален час 09:00 ч., при следния проект за Дневен ред

На 24.06.2016 г. в Заседателната зала на Община Аврен, ще се проведе редовно заседание № 10 на Общински съвет -Аврен с начален час 09:00 ч.., при следния проект за Дневен ред

На 27.05.2016 г. в Заседателната зала на Община Аврен, ще се проведе редовно заседание № 9 на Общински съвет -Аврен с начален час 09:30 ч.., при следния проект за Дневен ред

На 12.05.2016 г. в Заседателната зала на Община Аврен, ще се проведе редовно заседание № 8 на Общински съвет -Аврен с начален час 09:30 ч.., при следния проект за Дневен ред

На 27.04.2016 г. в Заседателната зала на Община Аврен, ще се проведе редовно заседание № 7 на Общински съвет -Аврен с начален час 09:00 ч.., при следния проект за Дневен ред
 
На 25.03.2016 г. в Заседателната зала на Община Аврен, ще се проведе редовно заседание № 6 на Общински съвет- Аврен с начален час 09:00  ч., при следния проект за Дневен ред
 
На 01.03.2016 г. в Заседателната зала на Община Аврен, ще се проведе извънредно заседание № 2 на Общински съвет- Аврен с начален час 08:30  ч., при следния проект за Дневен ред
 
На 19.02.2016 г. в Заседателната зала на Община Аврен, ще се проведе редовно заседание № 5 на Общински съвет- Аврен с начален час 09:30  ч., при следния проект за Дневен ред 
 
На 26.01.2016 г. в Заседателната зала на Община Аврен, ще се проведе редовно заседание № 4 на Общински съвет- Аврен с начален час 09:30  ч., при следния проект за Дневен ред
 
На 18.12.2015 г. в Заседателната зала на Община Аврен, ще се проведе редовно заседание № 3 на Общински съвет- Аврен с начален час 09:30  ч., при следния проект за Дневен ред

На 25.11.2015 г. в Заседателната зала на Община Аврен, ще се проведе редовно заседание № 2 на Общински съвет- Аврен с начален час 09.30 ч., при следния проект за Дневен ред

На 10.11.2015 г. в Заседателната зала на Община Аврен, ще се проведе извънредно заседание № 1 на Общински съвет- Аврен с начален час 09.30 ч., при следния проект за Дневен ред


Потърсете в сайта
Областни информационни центрове