Документи

2017 година
Заповед за формула за разпределение на средствата по единните разходни стандарти за дейност 311 „Детски градини“ за 2017 година
Заповед  за бюджетите на общинските детски градини за бюджетната 2017 година
Приложение 1 за РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ПО ЕДИНЕН РАЗХОДЕН СТАНДАРТ ПО ДЕТСКИ ГРАДИНИ СЪГЛАСНО ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ 2017 година
Заповед за формула за разпределение на средствата по единните разходни стандарти за дейност 322 „Неспециализирани училища“ за 2017 година
Заповед за бюджетите на общинските училища за бюджетната 2017 година
Приложение 1 за РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ПО ЕДИНЕН РАЗХОДЕН СТАНДАРТ ПО УЧИЛИЩА СЪГЛАСНО ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ 2017
Отчети за 2016 година и бюджети за 2017 години

2016 година
2015 година
Заповед - Бюджет
Заповед - Разпределение на средствата по учебни заведения
Заповед за утвърждаване на формулата
Бюджет и отчет ОУ "Христо Ботев" с.Аврен
Бюджет и отчет ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" с.Тръстиково
Бюджет и отчет ОУ "Д-р Петър Берон" с.Царевци
Бюджет и информация за изпълнението на бюджета за ОУ" Св. Климент Охридски" с.Дъбравино


2014 година
Заповед - Бюджет
Заповед - Разпределение на средствата по учебни заведения
Заповед за утвърждаване на формула


2013 година
Разпределение на средствата по единен разходен стандарт  между училищата и детски градини за 2013 годинаПотърсете в сайта
Областни информационни центрове