Структура

СТРУКТУРА НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – АВРЕН

Приложение 1
Приложение 2 

Приета с Решение 644 от редовно заседание 29 на Общински съвет-Аврен, проведено на 29.09.2017 г.

Потърсете в сайта
Областни информационни центрове