Структура

СТРУКТУРА НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – АВРЕН

Приложение 1
Приложение 2 

Приета с Решение 225 от редовно заседание 8 на Общински съвет-Аврен, проведено на 12.05.2016г.

Потърсете в сайта
Какво смятате за новата визия на сайта
Не мога да преценя
Харесва ми
Не ми харесва
Областни информационни центрове
СПРАВКА "МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ" В ОБЩИНА АВРЕН