Структура

СТРУКТУРА НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – АВРЕН

Приложение 1
Приложение 2 

Приета с Решение 225 от редовно заседание 8 на Общински съвет-Аврен, проведено на 12.05.2016г.

Потърсете в сайта
Областни информационни центрове