Ръководство

 

   /assets/OS/DSC_0044.JPG
Кмет: Емануил Младенов Манолов
Роден на: 20 февруари 1978 г. в гр. Варна
Образование: ШУ "Епископ Константин Преславски"
гр.Шумен-Специалност "История"
Професионален опит:  Кариерата си е започнал в общинската администрация в Аврен, където работи 2 години като главен специалист и младши експерт в сферата на културата и спортните дейности.
От 2006 г. до 2010 г. е старши експерт в Бюрото по труда в Аврен.
От 8 юни 2010 г. е директор на Регионална дирекция „Социално подпомагане” – Варна.
Избран за кмет на община Аврен за мандат 2011 г.- 2015 г.
Избран за кмет на община Аврен за мандат 2015 г.- 2019 г.

 

   

Зам.-кмет: Боян Владимиров Георгиев
Направление: "Инвестиционна политика, устройство на територията, общинска собственост и транспорт"
Роден на:
18 септември 1974 г.  в  гр. Варна.
Образование: ШУ "Константин Преславски" гр. Шумен, специалност "Социални дейности"
Семейно положение: семеен, с две деца
Професионален опит: На местните избори през 2007 г. е избран за общински съветник от ПП ГЕРБ,
от 2009 г. е технически ръководител на ВиК - Аврен до ноември 2011 г.   /assets/Obshtinska administratsia/Rakovodstvo/jd.JPG.jpg    
 
 Зам.-кмет: Живка Йорданова Димитрова
 Направление:
"Образование, култура, туризъм, здравеопазване, спорт, социални и младежки дейности"
 Родена на:
8 Октомври 1974 г.
 Образование:
Технически университет гр. Варна, специалност "Социален мениджмънт"
 Професионален опит:
В социалната сфера в Дирекция за социално  подпомагане и Общинска администрация Аврен.
 -  Социален работник към Общинска служба за социално подпомагане от януари 1999 год. до май 2003 год.
 - Социален работник в отдел „Закрила на детето” към Дирекция за социално подпомагане от май 2003 год. до  
 ноември 2011 год.
 - Връзки с обществеността и канцелария на кмета от декември 2011 год. до април 2012 год.
 - Зам.-кмет на Община Аврен от Април 2012 год. до януари 2016 год., от юни 2016 год. до настоящия момент

 


Потърсете в сайта
Областни информационни центрове