Клубове на пенсионера

В община Аврен функционират 15 клуба на пенсионера с основна цел грижа за старите хора за по-добър живот, чрез съдействие за поддържане на социални контакти и активно дълголетие. Организират се разнообразни творчески и културни прояви и дейности за хора в над трудоспособна възраст.

Председател на Съюза на пенсионерите при Община Аврен

Стойчо Лефтеров, телефон за контакт: 0882/373 930


Пенсионерски клубове в Община Аврен


Клуб /Адрес

Председател

Отговорник

с. Аврен

Елена Желева

тел.: 0879/601 504

с. Бенковски

Станка Лефтерова

тел.: 0885/403 011

Соня Михалева

тел.: 0898/475 488

с. Близнаци

Стела Нанова

тел.: 0897/864 255

Радка Томова

тел.: 0899/039 330

с. Болярци

Димитричка Славова

Тел.:0897/043 036

Димитричка Бонева

тел.: 0888/882 682

с. Дъбравино

Иванка Атанасова

тел.: 0899/028 598

с. Здравец

Димитър Димитров

тел.: 0887/892 661

Донка Стоянова

тел.: 0898/486 528

с. Казашка река

Райна Кирчева

тел.: 0889/105 933

с. Китка

Денка Георгиева

тел.: 0889/370 661

Живка Андонова

тел.: 0877/038 505

с. Круша

Ангел Хаджиилиев

тел.: 0888/574 955

с. Приселци

Радка Игнатова

тел.: 0886/343 382

Стоянка Костадинова

тел.: 0893/927 366

с. Садово

Еленка Кондова

тел.: 0896/574 065

с. Синдел

Надежда Георгиева

тел.: 0893/436 202

Йовка Хинчева

тел.: 0895/338 205

с. Царевци

Трендафил Трендафилов

0897/821 070

Калушка Христова

тел.: 0895/873 777

с. Тръстиково

Янко Янев

тел.: 0887/767 446

Величка Желева

тел.: 0894/417101


Информация за състоянието и дейността на клубовете на пенсионера


Потърсете в сайта
Областни информационни центрове