СНЦ "МИГ АВРЕН - БЕЛОСЛАВ"
Общински съвет на БЧК

 

Общински съвет на БЧК – Аврен  ще раздава хранителни продукти

 

В изпълнение на Оперативната програма за храни и/или основно материално подпомагане по Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица (ФЕПНЛ) за периода от 05.02.2019 год.   до 28.02.2019 год. включително, състава на Общински съвет на БЧК – Аврен съвместно с кметовете по населени места на територията на Община Аврен ще раздават индивидуални пакети с хранителни продукти.

Групите правоимащи лица, подлежащи на подпомагане по хранителната програма са:

  1. лица и семейства, подпомагани по Наредба № РД-07-5 от 2008 год. за условията и реда за отпускане на целева помощ за отопление (ДВ, бр. 49 от 2008 год.) за отоплителен сезон 2016/2017 год.;
  2. майки (осиновителки), които получават месечни помощи за отглеждане на дете до навършване на една година по реда на чл. 8, ал. 1 и ал. 5 от ЗСПД през месец 06.2018 год.;
  3. лица и семейства, получили еднократна помощ за ученици, записани в първи клас по чл. 10а на ЗСПД за учебната 2017/2018 год.;
  4. лица с трайни увреждания с определено право на чужда помощ, които имат ниски лични доходи (до 321,00 лв.) и получават месечна добавка за социална интеграция по ЗИХУ през месец 06.2018 год.;
  5. лица и семейства, които получават месечни помощи за отглеждане на дете с трайно увреждане по реда на чл. 8д на ЗСПД през месец 06.2018 год.;
  6. лица и семейства, получили еднократни или месечни помощи, предназначени за превенция и реинтеграция, отглеждане на детето при близки и роднини и в приемни семейства по реда и условията на Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето (ППЗЗД) през месец 06.2018 год., а по отношение на еднократните помощи, за периода от 01.01.2018 год. до 30.06.2018 год.;
  7. лица и семейства, инцидентно пострадали от бедствия и аварии при форсмажорни обстоятелства, подпомогнати с еднократна помощ по реда на чл. 16 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане (ППЗСП), на основа на установеното индивидуално ниво на материално лишение за периода от 01.01.2018 год. до 30.06.2018 год.

 

Всички правоимащи, включени в списъците на Агенцията за социално подпомагане ще получат по 24,070 кг.  от 16 вида хранителни продукти, както следва: спагети– 1,5 кг., говеждо - 0,300 кг.,  леща – 3 кг., захар – 3 кг., гювеч – 1,6 кг., зелен фасул – 2,4 кг., лютеница – 0,500 кг., грах – 1,6 кг., домати стерилизирано – 1,6 кг., говежди кюфтета в бял сос – 0,600 кг., риба херинга – 0,170 кг., пиле фрикасе – 0,300 кг.,  зрял боб – 2 кг., конфитюр – 0,500 кг.,  ориз – 2 кг. и олио – 3 л.
 
Продуктите ще се получават срещу документ за самоличност и подпис при спазване на всички изисквания на Регламента за защита на личните данни.

 


Общински съвет на БЧК – Аврен ще раздава хранителни продукти

В изпълнение на Оперативната програма за храни и/или основно материално подпомагане по Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица (ФЕПНЛ) от 10 септември 2016 г. Общински съвет на БЧК – Аврен съвместно с кметовете по населени места на територията на Община Аврен започва поетапно раздаване на индивидуални пакети с хранителни продукти.

Раздаването ще продължи до 30 септември и всички правоимащи, включени в списъците на Агенцията за социално подпомагане ще получат по 14,640 кг хранителни продукти: грах - 0,800 кг; гювеч – 0,800 кг; ориз - 4 кг; булгур - 0,500 кг; зрял фасул – 3 кг; пчелен мед - 0.500 кг; месна консерва - 0.480 кг /3 кутии/; рибна консерва - 0,480 кг /3 кутии/; лютеница - 1 кг; доматено пюре - 0,400 кг; нектар - 1 л; локум - 0.280 кг /2 кутии/; бисквити - 0.400 кг /2 кутии/; вафли - 1 кг.


Общински съвет на БЧК – Аврен ще раздава хранителни продукти

          От 12 май 2016 год. състава на Общински съвет на БЧК – Аврен съвместно с кметовете по населени места на територията на Община Аврен ще раздадат останалите от Първи транш /м.януари/ продукти по Оперативна програма  „Предоставяне на индивидуални пакети хранителни продукти 2015“, финансирана от Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещи се лица.
Нераздадените по време на Първия транш продукти ще получат 146 лица, определени от РДСП – Варна, съгласно Наредба № РД-07-1 от 4.04.2016 год. на Министерството на труда и социалната политика:
          „1. лица и семейства, които поради нисък доход или липса на доход не са в състояние да посрещнат свои основни жизнени потребности, в т. ч. и лица и семейства в тежка социална ситуация и с ниски доходи, които са получили еднократна помощ по реда на чл. 16 ППЗСП за задоволяване на инцидентно възникнали потребности;

           2. лица и/или групи от лица, ползващи социални услуги по реда на ППЗСП – в общността или резидентен тип.“

          
Всички правоимащи, включени в списъците ще получат 14.880 кг. хранителни продукти - 5 кг. брашно, 3 кг. леща, 3 кг. спагети, 1.6 кг. компот консерва, 1 кг. конфитюр, 0.280 кг. локум и 1 л. нектар.

Потърсете в сайта
Социално предприятие за озеленяване и благоустройство
Областни информационни центрове