Училища

 

СОУ “СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”

с.СИНДЕЛ

Директор:

Стела Христова

05100 2222

sou_sindel@abv.bg

ОУ “ХРИСТО БОТЕВ” с.АВРЕН

Директор:

Гинка Колева

05106 2240

ou_avren_01@abv.bg

ОУ  “СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”

с.ДЪБРАВИНО

Директор:

Емилия Иванова

05106 7649

ou_dybravino@abv.bg

ОУ “Д-Р ПЕТЪР БЕРОН”

с.ПРИСЕЛЦИ

Директор:

Катя Костова

05105 2070

ou_priselci@abv.bg

ОУ “СВ.СВ КИРИЛ И МЕТОДИЙ” с.ТРЪСТИКОВО

Директор:

Николай Савов

05100 2113

ousv_sv_kirilimetodii@abv.bg

ОУ  “Д-Р ПЕТЪР БЕРОН”

с.ЦАРЕВЦИ

Директор:

Ирина Рангелова

05100 2215

oy_carevci@abv.bg

 

 

 

 

 

Потърсете в сайта
Какво смятате за новата визия на сайта
Не мога да преценя
Харесва ми
Не ми харесва
Областни информационни центрове
СПРАВКА "МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ" В ОБЩИНА АВРЕН