Детски градини

ДГ Дъбравино

 05101/90-46   

Директор

Марияна Иванова

0894497078

marchela9@abv.bg

 

 

 

 

 

 

 

Филиал  

Казашка река

 0894497072

Филиал    

Синдел

  0894497076

Филиал

Тръстиково

  0894497079

Филиал

Царевци

  05100/90-67
  0899950160

ДГ Приселци

  05106/90-24

Директор  

Денка Костова     

0894497074

cdg_priselci@abv.bg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Филиал

Аврен

  05106/94-63

  0894497077

Филиал

Бенковски

  05106/94-83

  0894497073

Филиал 

Близнаци

  0894497075

Филиал

Садово

  05108/90-62


Потърсете в сайта
Какво смятате за новата визия на сайта
Не мога да преценя
Харесва ми
Не ми харесва
Областни информационни центрове
СПРАВКА "МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ" В ОБЩИНА АВРЕН