Други

                                                   ЗАПОВЕДИ НА ОТДЕЛ ОСЗГ

Заповед № 1673 /16.11.2016г. 

Заповед № 1668 /15.11.2016г.
 

                                                                    Д Р У Г И  

Разрешение 442
 
 

Заповед 532

Съобщение до заинтересованите лица

Заповед 1323/17.12.2014г. за изземване на общински имот - язовир Садово

Обяви съгласно чл.72, ал.4 от ППЗСПЗЗ за график на комисиите за сключване на споразумения в землищата на Община Аврен

Обява на Министерство на земеделието и храните

Обява

Съобщение за инициатива - Южен поток

Решение 359 11.12.2014 - Министерство на икономиката и енергетиката

Обява - "жилищна сграда" - 29.11.2013г.

Съобщения от БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ВОДИТЕ В ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН

Съобщения от БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ВОДИТЕ В ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН - 30.10.2013

Съобщения от БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ВОДИТЕ В ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН

Заявления за изменение на разрешителни за водовземане от подземни води /3485-3484

Съобщение

 

Разрешение за преценяване на  необходимостта за извършване на екологична оценка

Издаване на разрешение за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка

Обявление "Кънтри Леид"

Съобщение за инициативата на "Бенковски Хилс" ЕООД

ОБЯВЛЕНИЕ ОТНОСНО: ПРОЕКТ ЗА САНИТАРНО-ОХРАНИТЕЛНИ ЗОНИ

писмо с вх. № ОП-1327/17.04.2013г. от Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Изпълнителна агенция „ Морска администрация”, Дирекция  Варна, относно Разпореждане №В-З-196/15.04.2013г. на  Директора на Дирекция „Морска администрация”-Варна

ОБЯВА ЗА СРЕЩА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКЛАД ЗА ОВОС НА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ "ИЗГРАЖДАНЕ НА ГАЗОПРОВОД "ЮЖЕН ПОТОК" НА ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ"


Съобщения по чл. 43, ал. 1 от ЗК изтегли, публикувано на 23.08.2017 г.
 
 

Потърсете в сайта
Областни информационни центрове