БЧК

Общински съвет на БЧК – Аврен ще раздава хранителни продукти
 
В изпълнение на Оперативната програма за храни и/или основно материално подпомагане по Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица от 1 ноември 2016 г. Общински съвет на БЧК – Аврен съвместно с кметовете по населени места на територията на Община Аврен започват поетапно раздаване на индивидуални пакети с хранителни продукти.

Раздаването ще продължи до 11 ноември, като всички правоимащи, включени в списъците на Агенцията за социално подпомагане ще получат по 13,360 кг.  хранителни продукти, както следва: грах, гювеч, ориз, булгур, зрял фасул, пчелен мед, месна консерва, рибна консерва, лютеница,  доматено пюре,  бисквити и вафли.


Общински съвет на БЧК – Аврен ще раздава хранителни продукти

          От 12 май 2016 год. състава на Общински съвет на БЧК – Аврен съвместно с кметовете по населени места на територията на Община Аврен ще раздадат останалите от Първи транш /м.януари/ продукти по Оперативна програма  „Предоставяне на индивидуални пакети хранителни продукти 2015“, финансирана от Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещи се лица.
Нераздадените по време на Първия транш продукти ще получат 146 лица, определени от РДСП – Варна, съгласно Наредба № РД-07-1 от 4.04.2016 год. на Министерството на труда и социалната политика:
          „1. лица и семейства, които поради нисък доход или липса на доход не са в състояние да посрещнат свои основни жизнени потребности, в т. ч. и лица и семейства в тежка социална ситуация и с ниски доходи, които са получили еднократна помощ по реда на чл. 16 ППЗСП за задоволяване на инцидентно възникнали потребности;

           2. лица и/или групи от лица, ползващи социални услуги по реда на ППЗСП – в общността или резидентен тип.“

          
Всички правоимащи, включени в списъците ще получат 14.880 кг. хранителни продукти - 5 кг. брашно, 3 кг. леща, 3 кг. спагети, 1.6 кг. компот консерва, 1 кг. конфитюр, 0.280 кг. локум и 1 л. нектар.

 

БЧК има четири степенна организационна структура:

  • Дружествено ниво;
  • Общинско ниво;
  • Областно, съответно Столично ниво - 28 областни организации;
  • Национално ниво - Общо събрание - Върховен орган на БЧК; Национален съвет - главен изпълнителен и разпоредителен орган.


     На национално и областно ниво организацията има щатен състав, Административно-изпълнителен орган(Секретариат)

 

Национален съвет на БЧК

Състав на Общински съвет на БЧК –Аврен:

Председател – Даниела Петрова, тел. 05106/ 77 77; GSM 0895 77 04 16.

Зам. Председател: Марина Тодорова, тел. 05106/227 95; GSM  0895 77 04 48.

Членове:    Светослав Баев

                              Недялка Димитрова

                              Тоню Драгнев

Принципи

 

ХУМАННОСТ
Червеният кръст, роден от желанието да оказва помощ без дискриминация на ранените по бойните полета, се стреми чрез своите международни и национални форми на проявление да предотвратява и облекчава при всички обстоятелства човешките страдания. Неговата цел е да закриля живота и здравето на човека, както и да изисква уважение към човешката личност. Той способства за установяването на взаимно разбирателство, дружба, сътрудничество и траен мир между всички народи.

БЕЗПРИСТРАСТНОСТ
Червеният кръст не проявява предпочитание по отношение на националност, раса, религия, социално положение или политически убеждения. Неговият стремеж е единствено да подпомага хората в зависимост от степента на страданието им и да осигури предимство на онези, които се намират в най-голяма беда и се нуждаят от най-бърза помощ.

НЕУТРАЛНОСТ
За да запази доверието на всички, Червеният кръст се въздържа да взема участие във враждебни действия и никога не влиза в спорове от политически, расов, религиозен и философски характер.

НЕЗАВИСИМОСТ
Червеният кръст е независим. Националните дружества, помощници на държавната власт в нейната хуманитарна дейност и подчиняващи се на действащите закони в съответните страни, трябва при все това да запазят своята независимост, която им дава възможност да действат винаги в съответствие с принципите на Червения кръст.

ДОБРОВОЛНОСТ
Червеният кръст оказва доброволна и безкористна помощ.

ЕДИНСТВО
Във всяка страна може да съществува само едно дружество на Червения кръст. То трябва да бъде достъпно за всички и да разпростира своята хуманна дейност по цялата територия на страната.

УНИВЕРСАЛНОСТ
Червеният кръст е световно движение, в което всички дружества имат равни права и задължението взаимно да се подпомагат.

 

История на БЧК - изтегли
            Емблема - изтегли 

Нормативна уредба - Закон; Устав; Стратегия

Структура на Секретариата на НС на БЧК - изтегли

Актуална информация

БЮЛЕТИН НА БЧК ОТ 03-09.05

 

НОВИНИ
            Помощи от БЧК           

Социална приемна в Аврен

пчелите и пчеларите

ЖИТЕЛИТЕ НА ОБЩИНА АВРЕН ДАРИХА КРЪВ

Хранителни помощи от БЧК

8 май – Световен ден на Червения кръст и Червения полумесец

 


Потърсете в сайта
Областни информационни центрове