Инвестиционни предложения

 

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка въздействието върху околната среда, Д. Д. Й , уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има следното инвестиционно предложение за: „Стопанисване и експлоатация на съществуващи трайни насаждения от лавандула - 19,004 декара, сливи - 6,000 декара, лешници - 8,959 декара, в землището на гр. Белослав, общ. Белослав, обл. Варна  и землището на с. Здравец, общ. Аврен, обл. Варна“ /научете повече/


 На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка въздействието върху околната среда, “АВТОМАГИСТРАЛИ - ЧЕРНО МОРЕ“ АД, уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че има следното инвестиционно предложение: „Извършване на дейности по оползотворяване на СО чрез влагане в обратни насипи, образувани от дейността на дружеството и или други физически и юридически лица“ /научете повече/

 

 

 
 
 
 
  
 

Потърсете в сайта
Областни информационни центрове