Инвестиционни предложения

 
 
 
 
Инвестиционно предложение от "АГРО ИВКОРА" ЕООД за "изграждане на съвременна животновъдна ферма включваща „изграждане на административна сграда с битови и складови помещения, площадка, две метални халета както и селскостопански постройки за интензивно отглеждане на 300 броя овце“ в имот с номер 000073 (имотът е образуван от имотите 000055, 000062), с площ от 12 607 кв.м, с трайно предназначение на територията земеделска, НТП – ДСТ, м-ст „Кому дере“, землището на с. Добри дол, общ. Аврен, област Варна”
 
 
 
 

Потърсете в сайта
Областни информационни центрове