Инвестиционни предложения


Инвестиционно предложение за „Изграждане на предприятие за преработка на мляко, находящо се в УПИ V-000136, отреден за производствена дейност, кв. 64 по плана на местност „Курията“ в землището на село Здравец, Община Аврен“

Инвестиционно предложение за „Разкриване на кариера за добив на поземни богатства – пясъци от находище „Кулака“ – Садово

Инвестиционно предложение

Обява

Обява

Инвестиционна предложение

Уведомление

Решение ВА-16 за преценяване необходимостта от извършване на ЕО

Решение ВА-15 за преценяване необходимостта от извършване на ЕО

Съобщение /Вилхелм Кроиш/

Уведомление

Обявление 

Уведомление

Уведомление

Инвестиционно предложение

Инвестиционно предложение 

Обявление за инвестиционно предложение

Уведомление - 21.11.2013г.

Уведомление - 18.11.2013г.

Уведомление - 15.11.2013г.

Обява - 07.11.2013г.

Обява - 07.11.2013г.

Уведомление - 07.11.2013г.

Обяви -30.10.2013г.

Обява - 25.11.2013г.

Обява - 25.11.2013г.

Обява- 14.10.2013г.

Обява - 27.09.2013г
    Обява - 05.09.2013г.

Уведомление

Инвестиционно предложение - ОП2754

    Инвестиционно предложение - ОП2755

    Уведомление

    Обява

             

                                                                                                                                          


Потърсете в сайта
Областни информационни центрове