Читалища

 „П.Р.Славейков-1901”

с.Аврен

Председател:

Светла Кателиева

Библиотекар -Специалист:

Руска Станчева

Библиотекар:

Миглена Гочева

 

 

05106 7778

0889113039

 

0887540338

chitalishte_avren@abv.bg

НЧ „Зора-1-1937” с.Бенковски

Председател:

Елена Иванова

Библиотекар:

Румяна Спиридонова

 0884711684

zorabenkowski12@abv.bg

НЧ „П.Р.Славейков” с.Близнаци

Председател:

Димитър Димитров

Библиотекар:

Венцислава
Петрова 

 0882377604

slaveikov_1928@abv.bg 

НЧ „Просвета-1900” с.Дъбравино

Председател:

Димитрина Димитрова

Специалист-библиотекар:

Веселинка Георгиева

 0884711808

dabravino1965@abv.bg

НЧ „Христо Смирненски-1926”

с.Здравец

 

Председател:

Димитричка
Стоянова

Библиотекар:

Миглена Желева 

0882377627

 

zdravec_avren@abv.bg

НЧ „Пробуда-1927” с.Казашка река

Председател:

Живка Димитрова

Библиотекар:

Галя Маринова

 0882377672

chitalishte_kazashka.reka

@abv.bg

НЧ „Просвета-1997” с.Китка

Председател:

Владимир Раданов

0895501597

chitaliste_kitka@abv.bg

НЧ „Пробуда-2010” с.Круша

Председател:

Васил Костадинов

Библиотекар:

Милка Филева

 0882377215

probuda.krusha@gmail.com

НЧ „Просвета-1927” с.Приселци

Председател:

Николета Василева

Библиотекар:

Теодора Георгиева

05105 2273

 

0882377527

nch.prosveta_1927@abv.bg

НЧ „Искра”

с.Равна гора

Председател:

 Веселина
 Пападату

05105 5656

 

НЧ „Христо Ботев-1925” с.Садово

Председател:

Севдалина Димитрова

Специалист-библиотекар:

Емине Хюсеинова

 0884711462

sadovo_avren@abv.bg

НЧ „Н.Й. Вaпцаров-1908” с.Синдел

Председател:

Йовка Хинчева

Специалист-библиотекар:

Виолета Павлова

 0884711449

chitalishte_sindel@abv.bg

НЧ „Христо Ботев-1926” с.Тръстиково

 

Председател:

Иван Иванов

Специалист-библиотекар:

Павлина Георгиева

 0884711467

chitalishte_trastikovo@abv.bg

НЧ „Христо Смирненски-1919”

с.Царевци

Председател:
Тодорка Михалева

Библиотекар:

Красимира Тодорова

 0882377022

hr.smirnenski1919@abv.bg

НЧ „Просвета-1927” с.Юнак

Председател:

Руска Великова

 

 0882377205

 

 


Потърсете в сайта
Какво смятате за новата визия на сайта
Не мога да преценя
Харесва ми
Не ми харесва
Областни информационни центрове
СПРАВКА "МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ" В ОБЩИНА АВРЕН