Регистър пчелни семейства

               

С Ъ О Б Щ Е Н И Е 

В изпълнение на Наредба № 13 от 26.08.2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Община Аврен уведомява гражданите,че ще се извърши третиране с авиационна техника, както следва:
от 03.07.2017 г. до 05.07.2017 г.  от 05:00 до 8:00 часа  „Агро Стил 09” ООД ще извърши третиране на 214.100 дка.  слънчоглед в масиви №№ 39 и 41 в  землище на с.Синдел, община Аврен, с  Лебозол бор и Молибден.
Собствениците на пчелни семейства на територията на с.Синдел, както и съседните села – с. Юнак и с. Царевци, следва да предприемат необходимите действия за предпазване на пчелите.
 
За повече информация: тел. 05106/2260

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Във връзка с опазване на пчелните семейства, Общинска администрация Аврен, уведомява всички собственици на пчелини, разположени в землищата на с. Аврен и с. Садово, че на  29.06.2017г. от 08.00ч. до 20.00ч. ЕТ „ОНИКС – ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ” ще проведе растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности в землището на с. Венелин, за третиране на слънчоглед с  фунгицид – ПИКТОР СК.

Молим всички пчелари да предприемат необходимите мерки.

За повече информация: тел. 05106/2260

 


             С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Във връзка с опазване на пчелните семейства, Общинска администрация Аврен, уведомява всички собственици на пчелини, разположени в землищата на с. Аврен и с. Садово, че на  16.06.2017г.  от 08.00ч. до 20.00ч. ЕТ „ОНИКС – ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ” ще проведе растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности в землището на с. Венелин, за третиране на слънчоглед с  хербицид – ФУЗИЛАД ФОРТЕ

Молим всички пчелари да предприемат необходимите мерки.

За повече информация: тел. 05106/2260


         С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка с опазване на пчелните семейства, Общинска администрация Аврен, уведомява всички собственици на пчелини, разположени в землищата на с. Аврен, с. Садово и с. Венелин, че на  26.05.2017г от. от 08.00ч. до 20.00ч. ЕТ „ОНИКС – ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ” ще проведе растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности за третиране на слънчоглед с  препарат ЕКСПРЕС 50 СГ, в местността ,,Овчарски босилек’’ в землището на с. Венелин.

За организиране и провеждане на третираното отговаря лицето

Пламен Максимов Панделиев тел: 0899993556.

Молим всички пчелари да предприемат необходимите мерки.


  С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка с опазване на пчелните семейства, Общинска администрация Аврен, уведомява всички собственици на пчелини, разположени в землищата на с. Аврен, с. Казашка река, с. Юнак и с. Венелин, че на  30.05.2017г от. от 06.00ч. до 10.00ч. и от 20.00ч. до 23.00ч. ЕТ „ОНИКС – ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ” ще проведе растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности за третиране на пшеница с  препарат ФЮРИ 10 ЕК и РИЗА 25 ЕВ , в местностите ,,Овчарски босилек’’ и ,,Коренежите’’ в землището на с. Венелин.

За организиране и провеждане на третираното отговаря лицето

Янко Димитров Димитров тел: 0899993556.

Молим всички пчелари да предприемат необходимите мерки.


 С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка с опазване на пчелните семейства, Общинска администрация Аврен, уведомява всички собственици на пчелини, разположени в землищата на с. Аврен и с. Казашка река, че на  30.05.2017г от. от 06.00ч. до 10.00ч. и от 20.00ч. до 23.00ч. ЕТ „ОНИКС – ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ” ще проведе растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности за третиране на пшеница с препарат ФЮРИ 10 ЕК и РИЗА 25 ЕВ , в местността ,,Черкезки път’’ в землището на с. Аврен.

За организиране и провеждане на третираното отговаря лицето

Янко Димитров Димитров тел: 0899993556.

Молим всички пчелари да предприемат необходимите мерки.


 С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка с опазване на пчелните семейства, Общинска администрация Аврен, уведомява всички собственици на пчелини, разположени в землищата на с. Аврен, с. Казашка река, с. Синдел и с. Юнак, че на  30.05.2017г от. от 06.00ч. до 10.00ч. и от 20.00ч. до 23.00ч. ЕТ „ОНИКС – ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ” ще проведе растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности за третиране на пшеница с препарат ФЮРИ 10 ЕК и РИЗА 25 ЕВ , в местностите ,,Ангелова чешма’’, ,,Шейтан орман’’ и ,,Парцелите’’ в землището на с. Казашка река.

За организиране и провеждане на третираното отговаря лицето

Янко Димитров Димитров тел: 0899993556.

Молим всички пчелари да предприемат необходимите мерки.

  

           


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка с опазване на пчелните семейства, Общинска администрация Аврен, уведомява всички собственици на пчелини, разположени в землищаето на с.Аврен,  че на  от 05.05.2017г. от 19.00ч. до 23.00ч.  „ЮДИСАГРО” ООД ще проведе растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности за третиране на рапица с  инсектициден препарат – ПРОТЕУС 110 ОД .

Молим всички пчелари да предприемат необходимите мерки.

За повече информация: тел. 05106/2260

 

Регистър пчелни семейства


Потърсете в сайта
Областни информационни центрове