Социални услуги

Социално предприятие за обществено хранене в Община Аврен

Официален адрес за кореспонденция:

с.Аврен, п.к. 9135, Община Аврен, Област Варна, ул.”Тодор Ноев” № 6

Работно време:

Понеделник  - Петък

от 08:00 ч. до 12:00 ч.
от 12:30 ч. до 16:30 ч.

Телефони за контакт:

05106 /75 86; 0885 212 168 –  Айше Османова - Директор „Социално предприятие за обществено хранене в Община Аврен”                          

e-mail: avren_spoh@abv.bg                               


 

Център за предоставяне на социални услуги за социално включване и услуги в домашна среда по - независим и достоен живот в община Аврен

Официален адрес за кореспонденция:

с.Аврен, п.к. 9135, Община Аврен, Област Варна, ул.“Тодор Ноев" № 6

Работно време:

Понеделник  - Петък

от 08:00 ч. до 12:00 ч.
от 12:30 ч. до 16:30 ч.

Телефон за контакт:

05106/ 23 96

Василка Стоянова – Медиатор

Виолина Николова – Социален работник

Мария Радева - Рехабилитатор

Мария Кондова - Рехабилитатор

Парешка Ефтимова - Психолог


 

Център за социални услуги за деца и техните семейства

Официален адрес за кореспонденция:

с.Аврен, п.к. 9135, Община Аврен, Област Варна, ул.“Тодор Ноев" № 6

Работно време:

Понеделник  - Петък

от 08:00 ч. до 12:00 ч.
от 12:30 ч. до 16:30 ч.

Телефон за контакт:

05106/ 2700

e-mail: psv_avren@abv.bg

Гергана Димитрова - Директор

Д-р Магда Василева - Педиатър

Ангелинка Димитрова - Медицинска сестра

Мария Стоева - Психолог

Д-р Лиляна Кръстева - Гинеколог

Пламен Костов - Специален педагог

Станислава Иванова - Юрист

Милена Димитрова - Социален Работник

Снежана Димитрова и Марина Георгиева - Медиатори

Потърсете в сайта
Областни информационни центрове