ДГ Щурче с. Приселци
ДГ Пролет с. Дъбравино
СНЦ "МИГ АВРЕН - БЕЛОСЛАВ"
Отчети 2019

МЕСЕЧНИ ОТЧЕТИ 2019

 

Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета, на сметките за средства от ЕС и на сметките за чужди средства за м. 05.2019 г., публикуван на 13.06.2019 г.

 

Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета, на сметките за средства от ЕС и на сметките за чужди средства за м. 04.2019 г., публикуван на 14.05.2019 г.

 

Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета, на сметките за средства от ЕС и на сметките за чужди средства за м. 03.2019 г., публикуван на 15.04.2019 г.

 

Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета, на сметките за средства от ЕС и на сметките за чужди средства за м. 02.2019 г., публикуван на 15.03.2019 г.

 

Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета, на сметките за средства от ЕС и на сметките за чужди средства за м. 01.2019 г., публикуван на 13.02.2019 г.

 


ТРИМЕСЕЧНИ ОТЧЕТИ 2019

 

Тримесечен отчет за касово изпълнение на бюджета, на сметките за средства от ЕС и на сметките за чужди средства към 31.03.2019 г., публикуван на 30.04.2019 г.


Потърсете в сайта
Социално предприятие за озеленяване и благоустройство
Областни информационни центрове