Социално предприятие за озеленяване и благоустройство
ДГ Пролет с. Дъбравино
ДГ Щурче с. Приселци
Новини
Заповед № РД-01-168 от 30.03.2020 г. на министъра на здравеопазването за допълнение на Заповед № РД-01-124 от 13.03.2020 г.
31.03.2020
Заповед № РД-01-168 от 30.03.2020 г. на министъра на здравеопазването за допълнение на Заповед № РД-01-124 от 13.03.2020 г., изм. и доп. със Заповед № РД-01-131 от 17.03.2020 г., Заповед № РД-01-139 от 19.03.2020 г., Заповед № РД-01-144 от 22.03.2020 г. и Заповед № РД-01-154 от 26.03.2020 г. относно създаване на т.9 "Всички лица, когато се намират в закрити или  на открити обществени места са длъжни да имат поставена защитна маска за лице".... Научете повече
Потърсете в сайта
Зелен телефон - за нарушения, свързани със събирането и извозването на отпадъци, поддържане на чистота
СНЦ "МИГ АВРЕН - БЕЛОСЛАВ"
Областни информационни центрове