Социално предприятие за озеленяване и благоустройство
ДГ Пролет с. Дъбравино
ДГ Щурче с. Приселци
Новини
Община Аврен започна дарителска кампания, чиято цел е да се дари реконвалесцентна плазма
16.11.2020
От днес 16.11.2020 год. в Кръвния център в град Варна може да се дарява кръвна плазма
Изисквания:
  • 40 дни след (+) PCR тест
  • Възраст 18-65 год.
  • Клинично здрави
Желаещите, които не могат да даряват:
  • Прием на медикаменти
  • Хронични заболявания (диабет, хипертония, автоимунни заболявания и др.)
  • Следоперативни състояния
Телефон за запазване на предварителен час: 0897/900-891- Яна Василева- координатор на Кръвен център- Варна.
 

Общинска администрация Аврен
Потърсете в сайта
Зелен телефон - за нарушения, свързани със събирането и извозването на отпадъци, поддържане на чистота
СНЦ "МИГ АВРЕН - БЕЛОСЛАВ"
Областни информационни центрове