Възстановява се автобусна линия „Варна- Садово- Варна”

От 18.01.2021 г. се възстановява автобусна линия „Варна- Садово- Варна” с начален час на тръгване от автогара- Варна в 12:30 часа в посока с. Садово и 13:49 часа от с. Садово в посока град Варна за дните понеделник, сряда и петък.
На 22.01.2021 г. предстои сесия на Общински съвет- Аврен за взема на решение, по предложение на кмета на Община Аврен- Емануил Манолов за Осигуряване на финансов ресурс за заплащане на карти за ученици, живущи с постоянен адрес на територията на Община Аврен и учащи в гр. Варна, за ползване на обществен междуселищен транспорт до гр. Варна.
На 26.01.2021 г. ще се проведе областна комисия за одобряване на новите марширутни разписания според нуждите на населението на Община Аврен.

Потърсете в сайта