Образователна структура

1. СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ “СВЕТИ  СВЕТИ  КИРИЛ И МЕТОДИЙ”

Адрес за кореспонденция:

9125 с. Синдел

община Аврен, област Варна

Директор: Дарина  Димитрова

Телефон/факс:  05100-2222

E-mail: sou_sindel@abv.bg

                                                                                                                                                                                                                                                       

2. ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ  “ХРИСТО БОТЕВ” С. АВРЕН

Адрес за кореспонденция:

ул. „Йордан Ноев” № 32

община Аврен, област Варна

9135 с. Аврен

Директор:Гинка Ангелова Колева

Телефон/факс: 05106- 2240

E-mail:ou_avren_01@abv.bg
       

 

3. ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “СВЕТИ  КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” С. ДЪБРАВИНО

Адрес за кореспонденция:

ул. „Св. Климент Охридски” № 12

община Аврен, област Варна

9126 с. Дъбравино

Директор:Емилия Симеонова Иванова

Телефон/факс:05101- 2337

E-mail: ou_dybravino@abv.bg

 

4. ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ  “Д-Р ПЕТЪР БЕРОН” С. ПРИСЕЛЦИ

Адрес за кореспонденция:

9131 с. Приселци

община Аврен, област Варна      

Директор:Катя Петрова Костова

Телефон/факс: 05105-2070

E-mail:katia1966@abv.bg

 

5. ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “СВ.СВ КИРИЛ И МЕТОДИЙ” С. ТРЪСТИКОВО

Адрес за кореспонденция:

9134 с. Тръстиково,

община Аврен, област Варна

Директор:Николай Райчев Савов

Телефон/факс:  05100-2113

E-mail:ousv_sv_kirilimetodii@abv.bg

 

6. ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ  “Д-Р ПЕТЪР БЕРОН” С. ЦАРЕВЦИ

Адрес за кореспонденция:

9129 с. Царевци,

община Аврен, област Варна      

Директор:Ирина Георгиева Рангелова

Телефон/факс: 05100 -2215

E-mail:oy_carevci@abv.bg

 ДЕТСКИ ГРАДИНИ

  

 

 

       

 

 

 


Потърсете в сайта