Здравеопазване

На територията на община Аврен функционират  6 индивидуални лекарски практики, които обхващат всички населени места. Личните лекари, обслужващи населението на община Аврен имат сключени договори за неотложна медицинска помощ както следва:


      1. Д-р Светлана Славова - “МЦ І – Белослав” ЕООД
      2. Д-р Светла Василева -“МЦ І – Белослав” ЕООД
      3. Д-р Руслана Дишева - “МЦ І – Белослав” ЕООД
      4. Д-р Георги Караджов - “МЦ І – Белослав” ЕООД
      5. Д-р Радостин Тенев – ДКЦ „Св.Иван Рилски” – Аспарухово – Варна” ЕООД
      6. Д-р  Йорданка Цолова – МБАЛ “Света АннаВарна” АД


На територията на общината функционират общо осем кабинети за дентална медицинска помощ, в населените места Аврен, Бенковски, Приселци, Близнаци, Дъбравино, Синдел, Тръстиково и Царевци. Денталното обслужване на учениците и децата се осъществява от съответните кабинети по населени места и от Дентален център – Варна.

  Училищното здравеопазване се обслужва от 4 медицински лица, които по график обслужват училищата и детските градини в общината, чрез общинско финансиране. Потърсете в сайта