Социално предприятие за озеленяване и благоустройство
ДГ Пролет с. Дъбравино
ДГ Щурче с. Приселци
Издаване на “Карти за паркиране на хора с увреждания”

Услуга за издаване наКарти за паркиране на хора с увреждания”

 

  Необходими документи:

  1.Заявление-изтегли

  2.Копие от лична карта

  3.Копие от ЕР на ТЕЛК

  4.Актуална цветна снимка

 

   Критерии за издаване на карти за паркиране :

   Лица с постоянен адрес община Аврен , които  в следствие на увреждане не могат да се придвижват без използването на инвалидна количка, ортопедични апарати, протези, патерици или чужда помощ и имат определен процент на трайно намалена работоспособност с ЕР на ТЕЛК/НЕЛК (респективно ограничена възможност за социална адаптация при децата) с над 50%   или  вследствие на сърдечни, белодробни, зрителни заболявания имат определен с ЕР на ТЕЛК/НЕЛК процент на трайно намалена  работоспособност (респективно ограничена възможност за социална адаптация при децата) с над 90%.
   Лицата, отговарящи на посочените по-горе критерии подават заявление с приложените документи в"Информационен център", община Аврен.

Потърсете в сайта
Зелен телефон - за нарушения, свързани със събирането и извозването на отпадъци, поддържане на чистота
СНЦ "МИГ АВРЕН - БЕЛОСЛАВ"
Областни информационни центрове