Социално предприятие за озеленяване и благоустройство
ДГ Пролет с. Дъбравино
ДГ Щурче с. Приселци
Детски градини

Наименование по ред
 директор
aдрес
телефон
ел.поща
ДГ „ Пролет“ Дъбравино основна сграда
Марияна Иванова
с. Дъбравино
ул. „Свети Климент“ №3
05101 90 46
0894 497 078
dg_prolet_dabravino@abv.bg
 
филиал Синдел
 
 Марияна 
Иванова
с. Синдел
 у
л. „Пирин“ №8
 0894 497 072
 
 
филиал Тръстиково
 
Марияна 
Иванова 
 с. Тръстиково 
ул. „Христо Ботев“ №35
 0894 497 076
 
 
филиал Царевци
 
Марияна 
Иванова 
с. Царевци
 у
л. „Роза“ №4
 0894 497 079
 

ДГ „ Щурче“ Приселци основна сграда

Денка Костова

с. Приселци
ул. „Централна“ №25

05106 90 24

0899 950 160

cdg_priselci@abv.bg

 

филиал Аврен

 

 Денка 
Костова

с. Аврен
ул. „Йордан Ноев“ №34

05106 94 63

0895 528 201

 

 

филиал Бенковски

 

Денка 
Костова 

с. Бенковски
ул. „Дунав“ №34

05106 94 83

0894 497 073

 

 

филиал Близнаци

 

Денка 
Костова 

с. Близнаци
ул. „Марица“ №25

0894 497 075

 

филиал Садово

 Денка 
Костова

с. Садово 
ул. "Ю.Гагарин" №18 

 

05108 90 62

0894 497 071

 

 


Потърсете в сайта
Зелен телефон - за нарушения, свързани със събирането и извозването на отпадъци, поддържане на чистота
СНЦ "МИГ АВРЕН - БЕЛОСЛАВ"
Областни информационни центрове