Социално предприятие за озеленяване и благоустройство
ДГ Пролет с. Дъбравино
ДГ Щурче с. Приселци
Документи и бланки

Заповед № 1491 /06.10.2016г. на кмета на община Аврен относно определяне местата за поставяне на информационно-разяснителни и агитационни материали за националния референдум на територията на община Аврен

Заповед № 1493 /06.10.2016г. на кмета на община Аврен относно условията и реда за провеждане на информационно-разяснителна кампания за национален референдум 

Заповед № 1409 /20.09.2016 г. относно определяне на места за обявяване на избирателни списъци


Заповед № 1353 /13.09.2016 г. относно образуване на избирателни секции
, публикувана на 13 септември 2016 г.

Хронограма за изборите за президент и вицепрезидент на републиката насрочени за 6 ноември 2016 г. 

Хронограма за произвеждане на национален референдум на 6 ноември 2016 г.

Списък на изборните книжа за изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 6 ноември 2016 г.

Списък на книжата за произвеждане на национален референдум на 6 ноември 2016 г.

Потърсете в сайта
Зелен телефон - за нарушения, свързани със събирането и извозването на отпадъци, поддържане на чистота
СНЦ "МИГ АВРЕН - БЕЛОСЛАВ"
Областни информационни центрове