Социално предприятие за озеленяване и благоустройство
ДГ Пролет с. Дъбравино
ДГ Щурче с. Приселци
Отчети 2018

МЕСЕЧНИ ОТЧЕТИ 2018 

 

Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета, на сметките за средства от ЕС и на сметките за чужди средства за м. 10.2018 г., публикуван на 14.11.2018 г.

 

Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета, на сметките за средства от ЕС и на сметките за чужди средства за м. 09.2018 г., публикуван на 12.10.2018 г.

 

Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета, на сметките за средства от ЕС и на сметките за чужди средства за м. 08.2018 г., публикуван на 14.09.2018 г.

 

Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета, на сметките за средства от ЕС и на сметките за чужди средства за м. 07.2018 г., публикуван на 14.08.2018 г.

 

Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета, на сметките за средства от ЕС и на сметките за чужди средства за м. 06.2018 г., публикуван на 13.07.2018 г.

  

Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета, на сметките за средства от ЕС и на сметките за чужди средства за м. 05.2018 г., публикуван на 15.06.2018 г.

 

 Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета, на сметките за средства от ЕС и на сметките за чужди средства за м. 04.2018 г., публикуван на 16.05.2018 г.

 

Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета, на сметките за средства от ЕС и на сметките за чужди средства за м. 03.2018 г., публикуван на 19.04.2018 г.

 

Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета, на сметките за средства от ЕС и на сметките за чужди средства за м. 02.2018 г., публикуван на 26.03.2018 г.

 

Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета, на сметките за средства от ЕС и на сметките за чужди средства за м. 01.2018 г., публикуван на 26.02.2018 г.

 


 

ТРИМЕСЕЧНИ ОТЧЕТИ 2018

 

 

Тримесечен отчет за касово изпълнение на бюджета, на сметките за средства от ЕС и на сметките за чужди средства към 30.09.2018 г., публикуван на 30.10.2018 г.

 

Тримесечен отчет за касово изпълнение на бюджета, на сметките за средства от ЕС и на сметките за чужди средства към 30.06.2018 г., публикуван на 31.07.2018 г.

 

Тримесечен отчет за касово изпълнение на бюджета, на сметките за средства от ЕС и на сметките за чужди средства към 31.03.2018 г., публикуван на 27.04.2018 г.


Информация за изпълнението на бюджета на Община Аврен към 30.06.2018 г.


Потърсете в сайта
Зелен телефон - за нарушения, свързани със събирането и извозването на отпадъци, поддържане на чистота
СНЦ "МИГ АВРЕН - БЕЛОСЛАВ"
Областни информационни центрове