Транспортна достъпност

Община Аврен е екологично чист район, с добри пътно транспортни връзки, както с областния център Варна, така и с останалите населени места.

- Пътна мрежа с трайна настилка 99.6 км: І клас 16.6 км., ІІІ клас 38.6 км., ІV клас 44.4 км.; ІІІ-90416 Венелин – Бенковски; ІІІ-90038 Харамията – Здравец – Аврен – Синдел; ІV-90039 Аврен – Садово; София 442 км.

- Главен път – І-9 Дуранкулак – Варна – Бургас – Малко Търново

- Летище Варна – 35 км;

- Пристанище Варна 33 км.; „Варна Запад”;

-  ЖП мрежа 49.8 км, гара Синдел 7 км;

- Участък „Житница – Варна” от главна ЖП линия №2 „София – Мездра – Варна” с дължина 11.9км. Линията е удвоена и електрифицирана. Чрез нея се осъществява връзката между пристанищата Русе и Варна;

- Участък „Нова Шипка – Синдел” от главна ЖП линия №3 „София – Карлово – Карнобат – Синдел” с дължина 10 км. Участъкът е удвоен и електрифициран. Чрез нея се осъществява връзката между пристанищата Варна и Бургас;

- ЖП гари Синдел и Тръстиково. Формират се товарни композиции директно от ферибота за гарите Разделна -2, Повеляново, Девня, Белослав, Езерово, Тополи и Варна. ЖП гара Юнак.

- ЖП спирки Тръстиково, Царевци.

 

Пътна мрежа на територията на община Аврен

Номер на пътя

Наименование на пътя

Клас

(I / II / III / общински)

Дължина (на територията на общи-ната), км

Значение

І-9

Варна-Бургас

І клас

 

16,6

национално

ІІІ-90416

Венелин - Бенковски

ІІІ клас

 

12,7

регионално

ІІІ-90038

Харамията – Здравец-Аврен-Синдел

ІІІ клас

25,4

регионално

ІІІ-90408

Дъбравино-Юнак-Тръстиково

ІІІ клас

14,8

регионално

ІV-90031

/І-9/Близнаци-/устие Камчия/

общински

3,3

общинско

ІV-90033

/І-9/ устие Камчия

 

общински

4,6

общинско

ІV-90038

Синдел-Царевци-Житница

общински

6,3

общински

ІV-90044

/І-9/ Пода-Равна гора-Бенковски

общински

11,5

общинско

ІV-90402

Круша-Китка-Болярци

 

общински

7,3

общинско

ІV-90404

Венелин-Казашка река-Юнак

общински

1,9

общинско

ІV-90418

Разклон Добри дол

 

общински

1,5

общинско

ІV-90424

/Белослав-Падина/м. Бялата вода

общински

2,3

общинско

ІV-90039

Аврен-Садово

 

общински

5,7

общинско

 

Маршрутно разписание Варна-Аврен-Садово-Варна
Маршрутно разписание на общински транспорт

Потърсете в сайта