Социално предприятие за озеленяване и благоустройство
ДГ Пролет с. Дъбравино
ДГ Щурче с. Приселци
Новини
Обучение на лични асистенти по Проект „Нови възможности за грижа“
08.05.2015
За периода от 07.05.2015 год. до 08.05.2015 год. включително в заседателна зала към Общинска администрация – Аврен се проведе  обучение на одобрените лични асистенти по Проект „Нови възможности за грижа“ към Агенция за социално подпомагане.  
Обучението се реализира по разработена от екипа за координация и управление на проекта обучителна програма, изготвена в съответствие с базистните изисквания на Методиката за предоставяне на социалната услуга в общността „Личен асистент“ утвърдена от изпълнителния директор на Агенция за социално подпомагане.
 
Потърсете в сайта
Зелен телефон - за нарушения, свързани със събирането и извозването на отпадъци, поддържане на чистота
СНЦ "МИГ АВРЕН - БЕЛОСЛАВ"
Областни информационни центрове