Проекти и програми 2007-2013

Дата на публикуване: 11.06.2010 16:05

Проекти и програми в процес на реализация:

"Социално предприятие за обществено хранене в община Аврен"

"Растем различни но заедно”

"Нов избор – развитие и реализация”

"От 19 до @ 21 век – Традициите са живи...”

"Рехабилитация на улични мрежи и зони за отдих в община Аврен”

"Партньорството – ключ за ефективната интеграция на ромите”

"Прилагане на мерки за енергийна ефективност в образователната инфраструктура в община Аврен"

"Диалог за добро управление чрез аутсорсинг и ПЧП” 

Регионална програма за заетост на Община Аврен – 2012г.

ПРОГРАМА “СТАРТ НА КАРИЕРАТА”

„Създаване на капацитет за бъдещето- провеждане на студентски стажове в държавната администрация“

РЕГИОНАЛЕН ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТ “РАЗЛИЧНОТО ПРЕЖИВЯВАНЕ – КАЧЕСТВО, ПОЛЗА И СТОЙНОСТ

Мобилна обществена трапезария в община Аврен


  1. Проекти и програми 2007-2013 - Текуща страница

Потърсете в сайта