Новини


20.01.2021
От 15.01.2021 год. в Община Аврен се разкрива нова социална услуга – “Асистентска подкрепа”, като държавна делегирана дейност. Тя ще се предоставя на 31 лица от 10 асистента.
Новата услуга се създава след промени в нормативната уредба, влезли в сила с новия Закон за социалните услуги /ЗСУ/ и Правилник за прилагане на Закона за социалните услуги /ППЗСУ/, които очертават водещата роля на общините за провеждане на държавната политика в социалната сфера. Съгласно неговите разпоредби това е специализирана социална услуга, която включва подкрепа от асистент за самообслужване; движение и придвижване; изпълнение на ежедневни и домакински дейности; комуникация.

19.01.2021
От 18.01.2021 г. се възстановява автобусна линия „Варна- Садово- Варна” с начален час на тръгване от автогара- Варна в 12:30 часа в посока с. Садово и 13:49 часа от с. Садово в посока град Варна за дните понеделник, сряда и петък.
На 22.01.2021 г. предстои сесия на Общински съвет- Аврен за взема на решение, по предложение на кмета на Община Аврен- Емануил Манолов за Осигуряване на финансов ресурс за заплащане на карти за ученици, живущи с постоянен адрес на територията на Община Аврен и учащи в гр. Варна, за ползване на обществен междуселищен транспорт до гр. Варна.
На 26.01.2021 г. ще се проведе областна комисия за одобряване на новите марширутни разписания според нуждите на населението на Община Аврен.07.01.2021
Днес почитаме паметта на Свети Йоан Кръстител –кръстител на Иисус. Йоан Кръстител е наричан и „Предтеча”, защото вървял преди Христос и подготвял хората за неговото раждане. Българската народна традиция свързва обредите и обичаите на Ивановден с очистителната сила на осветената предния ден вода. Всеки обръща поглед напред към сбъдването на предсказанията за добро здраве, берекет и щастлив живот.
Пожелавам здраве, щастие и късмет на всички именици !


06.01.2021

Днес се навършват 173 години от рождението на големия български поет и революционер Христо Ботев. Един от най-великите българи, човекът който поставяше любовта към Отечеството пред всяка друга любов и ни завеща не само "силно да любим и мразим", но преди всичко да уважаваме свободата – човешка и общочовешка. Така той направи една от най-големите стъпки в нашата историческа памет, напомняйки ни "Никога да не забравяме, че само свободния може да се нарече човек".


Потърсете в сайта