Социално предприятие за озеленяване и благоустройство
ДГ Пролет с. Дъбравино
ДГ Щурче с. Приселци
Новини

Протокол от заседание на областен кризисен щаб във връзка с мерки за ограничаване на вирус COVID-19
26.03.2020
Протокол от заседание на областен кризисен щаб във връзка с мерки за ограничаване на вирус COVID-19  на територията на област Варна относно вземане на решение  за всички български граждани с постоянно, дългосрочно или продължително пребиваване на територията на област Варна, завръщащи се от която и да е държава, да се поставят под домашна карантина за период от 14 дни......Научете повече 

Заповед № РД-01-143 на Министерство на здравеопазването
22.03.2020

Кампания по набиране на доброволци за оказване на съдействие за осигуряване на храна на най-рисковата група – възрастните хора.
20.03.2020

Обръщам се към всеки един от Вас, който има желание и възможности да помогне, да се включите в Кампанията по набиране на доброволци.

Вашето съдействие е нужно за  осигуряване на храна на най-рисковата група – възрастните хора по домовете им, да ги снабдявате с продукти от първа необходимост и други.

Ако сте готов да се включите като доброволец, може да се свържете се с нас денонощно на следните  телефони: 0895/77 04 16 – Даниела Петрова – секретар на община Аврен; 0894/49 70 77  - Христина Кондова – гл.специалист ЗСД; 05106/2250 – дежурен по община.


Съобщение
20.03.2020
Във връзка с обявеното извънредно положение в страната Общинска администрация Аврен уведомява своите жители, които са самотни, в риск,  възрастни лица без близки и роднини в населеното място, лица с увреждания  и др., които  спешно се нуждаят от съдействие за снабдяване с хранителни продукти, че могат да се обадят за помощ  в община Аврен  на  следните телефони:0894/497 077 – Христина Кондова – гл. специалист ЗСДи 054105/2250 – дежурен по община.
  

Заповед № 299/20.03.2020 г. на Кмета на община Аврен за въвеждане на вечерен час за всички жители на територията на община Аврен от 21:00 часа до 05:00 часа
20.03.2020

Решения на Областния кризисен щаб във връзка с мерки за ограничаване на вирус COVID-19 на територията на област Варна от 18.03.2020 г.
19.03.2020
Да се спре работата на вендинг автомати за кафе, разположени на открито. Вендинг автомати за кафе на закрито (в административни сгради, в хранителни магазини, в бензиностанции и др.) работят, като се прилагат всички мерки за безопасност от ползвателите, упоменати в Решение I. от Протокол 15/15.03.2020 г. от заседание на областен кризисен щаб във връзка с мерки за ограничаване на вирус COVID-19 на територията на област Варна.
Всички водачи на леки таксиметрови автомобили, превозващи пътници, задължително да използват предпазни средства - тип маски...НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ

Потърсете в сайта
Зелен телефон - за нарушения, свързани със събирането и извозването на отпадъци, поддържане на чистота
СНЦ "МИГ АВРЕН - БЕЛОСЛАВ"
Областни информационни центрове