Социално предприятие за озеленяване и благоустройство
ДГ Пролет с. Дъбравино
ДГ Щурче с. Приселци
Курортен комплекс „Камчия”

КУРОРТЕН КОМПЛЕКС „КАМЧИЯ”


  Източната граница на община Аврен се определя  от 20 км брегова  ивица на Черно море, където на площ от 5900 дка. е разположен курортен комплекс”Камчия”.
Това уникално райско кътче съчетава в себе си Лонгозни гори, река и широка плажна ивица. Комплексът отстои на 25 км. от  морската столица Варна

  

  Курортен комплекс”Камчия” е разположен в близост до  международно летище и пристанище с добре развита транспортна достъпност, комуникации и  съобщителни мрежи. Уникалните лонгозни гори в биосферния резерват „Камчия” в съчетание с необятните дюни на едноименната защитена местност, превръща този кът от черноморското крайбрежие между Варна и Бургас във великолепно място за отмора, отдих и спорт.

  

   Забележителности в комплекса са:
Резерват „Камчия”, Буферната зона на резервата, Защитена местност „Камчийски пясъци”, Лимана  „Паша дере”, устието на река Камчия.


     Резерват „Камчия”  с площ 842 хектара се простира по долното течение на реката на 25 км южно от град Варна.
Крайречните заливни гори около устието на река Камчия днес са най-представителния образец на лонгозните гори, разположени в източната част на Балканския полуостров.
Биологичното разнообразие в резервата е впечатляващо. В началото на 80-те години е включен в списъка на биосферните резервати ЮНЕСКО. 
Защитена местност „Камчийски пясъци”, с площ 373 ха, представлява обширната територия, заета от гора, влажни солени азмаци и пясъчна ивица, граничещи с морето.Изпълнява ролята на естествена буферна зона на резервата.Местообитание е на редки и застрашени видове от фауната.Интерес за туристите е разходка с лодка или водно колело по реката между гъстите лиани, на места оформящи зелени тунели над реката. В курорта е изграден модерен Санаторно-оздравителен комплекс от нов тип, съчетаващ красотата на природата и духа с модерната, екологична архитектура. Работи целогодишно и е подходящ за културен, образователен,  бизнес,  спортен, медицински, детски и семеен отдих и туризъм.


 

 

  http://www.sok-kamchia.com/

 


Потърсете в сайта
Зелен телефон - за нарушения, свързани със събирането и извозването на отпадъци, поддържане на чистота
СНЦ "МИГ АВРЕН - БЕЛОСЛАВ"
Областни информационни центрове