Социално предприятие за озеленяване и благоустройство
ДГ Пролет с. Дъбравино
ДГ Щурче с. Приселци
Населени места
Община Аврен се намира в централната част на област Варна. 
Общината е създадена е с Указ № 2932 от 27.09.1983г. на МС на РБ.
Територия -  380 кв.км. 
Брой населени места - 17 и  КУРОРТЕН КОМПЛЕКС „КАМЧИЯ”.
Празник на Община Аврен - 27 Септември

СЕЛИЩА:
с. Аврен

с. Бенковски

с. Близнаци

с. Болярци

с. Добри дол

с. Дъбравино

с. Здравец

с. Казашка река

с. Китка

с. Круша

с. Приселци

с. Равна гора

с. Садово

с. Синдел

с. Тръстиково

с. Царевци

с. Юнак

                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                          

 

 

 
Потърсете в сайта
Зелен телефон - за нарушения, свързани със събирането и извозването на отпадъци, поддържане на чистота
СНЦ "МИГ АВРЕН - БЕЛОСЛАВ"
Областни информационни центрове