Населени места

Дата на публикуване: 10.02.2012 12:36
Община Аврен се намира в централната част на област Варна. 
Общината е създадена е с Указ № 2932 от 27.09.1983г. на МС на РБ.
Територия -  380 кв.км. 
Брой населени места - 17 и  КУРОРТЕН КОМПЛЕКС „КАМЧИЯ”.
Празник на Община Аврен - 27 Септември

СЕЛИЩА:
с. Аврен

с. Бенковски

с. Близнаци

с. Болярци

с. Добри дол

с. Дъбравино

с. Здравец

с. Казашка река

с. Китка

с. Круша

с. Приселци

с. Равна гора

с. Садово

с. Синдел

с. Тръстиково

с. Царевци

с. Юнак

                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                          

 

 

 

Потърсете в сайта