Социално предприятие за озеленяване и благоустройство
ДГ Пролет с. Дъбравино
ДГ Щурче с. Приселци
Социални дейности
Социални услуги

Административни услуги и помощи

Клубове на пенсионера

Общински съвет на БЧК

Обществен съвет за социално подпомагане
                                                                                                                                                                           
Потърсете в сайта
Зелен телефон - за нарушения, свързани със събирането и извозването на отпадъци, поддържане на чистота
СНЦ "МИГ АВРЕН - БЕЛОСЛАВ"
Областни информационни центрове