Клубове на пенсионера

Дата на публикуване: 10.04.2013 10:17

В община Аврен функционират 15 клуба на пенсионера с основна цел грижа за старите хора за по-добър живот, чрез съдействие за поддържане на социални контакти и активно дълголетие. Организират се разнообразни творчески и културни прояви и дейности за хора в над трудоспособна възраст.

         Председател на Съюза на пенсионерите при Община Аврен: Стойчо Лефтеров, телефон за контакт: 0882/373 930

 

        Пенсионерски клубове в Община Аврен

Клуб /Адрес

Председател

Отговорник

с. Аврен

Ради Душков

тел.: 0895/770 428

 

с. Бенковски

Ваня Балтаджиева

тел.: 0885/441 393

 

с. Близнаци

Стела Нанова

тел.: 0897/864 255

Радка Томова

тел.: 0899/039 330

с. Болярци

Димитричка Славова

Тел.:0897/043 036

Димитричка Димитрова

тел.: 0888/882 682

с. Дъбравино

Иванка Атанасова

тел.: 0899/028 598

с. Здравец

Иванка Тодорова

тел.: 0888/042819

Донка Стоянова

тел.: 0898/486 528

с. Казашка река

Венка Иванова

тел.: 0877/515 091

с. Китка

Христо Ованезов

тел.: 0888/822 293

Живка Аксева

тел.: 0877/038 505

с. Круша

Ангел Хаджиилиев

тел.: 0888/574 955

с. Приселци

Стоянка Михайлова

тел.: 0877/017 773 

 

 

с. Садово

Еленка Душкова 
тел.: 0896/574 065

с. Синдел

Петка Иванова

тел.: 0895/935 811 

 

 

с. Царевци

Трендафил Димитров

0884/204 395

Стоянка Георгиева

тел.: 0884/335 892 

с. Тръстиково

Янко Янев

тел.: 0887/767 446

Величка Желева

тел.: 0894/417101
Потърсете в сайта