Социално предприятие за озеленяване и благоустройство
ДГ Пролет с. Дъбравино
ДГ Щурче с. Приселци
Добре дошли
31.03.2020
Заповед № РД-01-169 от 31.03.2020 г. на министъра на здравеопазването за изменение на Заповед № РД-01-124 от 13.03.2020 г
Заповед № РД-01-169 от 31.03.2020 г. на министъра на здравеопазването за изменение на Заповед № РД-01-124 от 13.03.2020 г., изм. и доп. със Заповед № РД-01-131 от 17.03.2020 г., Заповед №РД-01-139 от 19.03.2020 г., Заповед № РД-01-144 от 22.03.2020 г. , Заповед №РД-01-154 от 26.03.2020 г.  и Заповед № РД-01-168/30.03.2020 г.  за отмяна  на т.9 от заповедта. Научете повече

31.03.2020
Съобщение от Агенцията по заетостта
С цел да не се допускат струпвания на множество хора и с оглед спазване на мерките за ограничаване на разпространението на вируса COVID-19, Агенцията по заетостта обръща внимание отново на възможностите, които предоставя Системата за сигурно електронно връчване (е-връчване). Чрез нея клиентите ни могат да продължат да използват и електронната услуга за регистрация на търсещите работа лица, която е базирана на Единния портал за достъп до електронни административни услуги на Държавна агенция „Електронно управление” (ДАЕУ), раздел „Социални дейности”/„Безработица и насърчаване на заетостта”, на следния линк:
https://egov.bg/wps/portal/egov/services/social-services/unemployment.

31.03.2020
Заповед № РД-01-168 от 30.03.2020 г. на министъра на здравеопазването за допълнение на Заповед № РД-01-124 от 13.03.2020 г.
Заповед № РД-01-168 от 30.03.2020 г. на министъра на здравеопазването за допълнение на Заповед № РД-01-124 от 13.03.2020 г., изм. и доп. със Заповед № РД-01-131 от 17.03.2020 г., Заповед № РД-01-139 от 19.03.2020 г., Заповед № РД-01-144 от 22.03.2020 г. и Заповед № РД-01-154 от 26.03.2020 г. относно създаване на т.9 "Всички лица, когато се намират в закрити или  на открити обществени места са длъжни да имат поставена защитна маска за лице".... Научете повече

30.03.2020
Заповед за удължаване на срока на противоепидемичните мерки

30.03.2020
Заповед № 324 във връзка с изпълнение на дейностите по проект " Община Аврен - услуги за ранно детско развитие "

Потърсете в сайта
Зелен телефон - за нарушения, свързани със събирането и извозването на отпадъци, поддържане на чистота
СНЦ "МИГ АВРЕН - БЕЛОСЛАВ"
Областни информационни центрове