Социално предприятие за озеленяване и благоустройство
ДГ Пролет с. Дъбравино
ДГ Щурче с. Приселци
Заповеди за търгове и конкурсиЗаповеди относно спечелени търгове и конкурси и заповеди относно недопуснати кандидати:


Заповед 305-311 от 24.03.2020 г.
 

Други заповеди Потърсете в сайта
Зелен телефон - за нарушения, свързани със събирането и извозването на отпадъци, поддържане на чистота
СНЦ "МИГ АВРЕН - БЕЛОСЛАВ"
Областни информационни центрове