Заповеди за търгове и конкурси

Дата на публикуване: 21.11.2022 13:30

Заповеди за обявени търгове и конкурси:

Заповед № 1143 от 17.11.2022 г., публикувано на 21.11.2022 г.
Заповед № 1144 от 17.11.2022 г., публикувано на 21.11.2022 г.
Заповед № 1145 от 17.11.2022 г., публикувано на 21.11.2022 г.
Заповед № 1146 от 17.11.2022 г., публикувано на 21.11.2022 г.
Заповед № 1147 от 17.11.2022 г., публикувано на 21.11.2022 г.
Заповед № 1148 от 17.11.2022 г., публикувано на 21.11.2022 г.
 
Заповеди относно спечелени търгове и конкурси и заповеди относно недопуснати кандидати:


Заповед № 924 от 06.10.2022 г., публикувано на 07.10.2022 г.
Заповед № 943 от 12.10.2022 г., публикувано на 13.10.2022 г.
Заповед № 1017 от 20.10.2022 г., публикувано на 21.10.2022 г.


Други заповеди 

 

Заповедж№ 1065/07.11.2022 г.., публиковано на 07.11.2022г.

Заповед № 141 от 18.02.2022г. , публикувано на 18.02.2022г.
Заповед № 498/30.05.2022г., публикувано на 01.06.2022г.

Архив
Заповед №1036/20.08.2021г.

Заповед №1037/20.08.2021г.
Заповед №1038/20.08.2021г.
Заповед №1039/20.08.2021г.
Заповед №1040/20.08.2021г.
Заповед №1041/20.08.2021г.
Заповед №1042/20.08.2021г.
Заповед №1043/20.08.2021г.
Заповед №1044/20.08.2021г.
Заповед №1045/20.08.2021г.
Заповед №1139/10.09.2021г.
Заповед №1225/20.09.2021г.
Заповед №1275/05.10.2021г.
Заповед №1276/05.10.2021г..
Заповед №1277/05.10.2021г.
Заповед №1278/05.10.2021г.
Заповед №1279/05.10.2021г.
Заповед №1280/05.10.2021г.
Заповед №1281/05.10.2021г.
Заповед 1492 от 24.11.2021г.
Заповед №1388/29.10.2021г.
Заповед №1390/29.10.2021г.
Заповед №1391/29.10.2021г.
 Заповед №1403/03.11.2021г.
Заповед №1404/03.11.2021г.
Заповед №1405/03.11.2021г.
Заповед №1406/03.11.2021г.
Заповед №1407/03.11.2021г.
Заповед №1408/03.11.2021г.
Заповед №1534/10.12.2021г.
Заповед №1535/10.12.2021г.
Заповед №1536/10.12.2021г.
Заповед №1537/10.12.2021г.
Заповед №1538/10.12.2021г.
Заповед №1539/10.12.2021г.
Заповед №1540/10.12.2021г.
Заповед №1541/10.12.2021г.
Заповед №1542/10.12.2021г.
Заповед №1543/10.12.2021г.
Заповед №1544/10.12.2021г.
Заповед №1545/10.12.2021г.
Заповед № 16 от 11.01.2022г. 
Заповед № 27 от 12.01.2022г.
Заповед № 28 от 12.01.2022г. 
Заповед № 29 от 12.01.2022г. 
Заповед № 30 от 12.01.2022г. 
Заповед № 31 от 12.01.2022г. 
Заповед № 32 от 12.01.2022г. 
Заповед № 33 от 12.01.2022г.
Заповед № 34 от 12.01.2022г. 
Заповед № 35 от 12.01.2022г. 
Заповед № 36 от 12.01.2022г. 
Заповед № 37 от 12.01.2022г.
Заповед № 38 от 12.01.2022г.
Заповед № 39 от 12.01.2022г. 
Заповед № 88 от 04.02.2022г. 
Заповед № 89 от 04.02.2022г.
Заповед № 90 от 04.02.2022г. 
Заповед  91 от 04.02.2022г. 
Заповед  92 от 04.02.2022г.
Заповед  93 от 04.02.2022г. 
Заповед  94 от 04.02.2022г.

Заповед  105 от 09.02.2022г. 
Заповед № 106 от 09.02.2022г. 
Заповед  107 от 09.02.2022г. 
Заповед № 108 от 09.02.2022г. 
Заповед № 109 от 09.02.2022г. 
Заповед № 110 от 09.02.2022г.
Заповед № 111 от 09.02.2022г. 
Заповед № 112 от 09.02.2022г. 
Заповед № 113 от 09.02.2022г. 
Заповед № 114 от 09.02.2022г. 
Заповед № 115 от 10.02.2022г. 
Заповед № 116 от 10.02.2022г. 
Заповед № 117 от 10.02.2022г. 
Заповед № 118 от 10.02.2022г.
Заповед № 119 от 10.02.2022г.
Заповед № 120 от 10.02.2022г. 
Заповед № 121 от 10.02.2022г.
Заповед № 192 от 14.03.2022г. 
  Заповед № 262 от 06.04.2022г. 
Заповед № 263 от 06.04.2022г.
Заповед № 264 от 06.04.2022г.
Заповед № 265 от 06.04.2022г. 
Заповед № 266 от 06.04.2022г. 
Заповед № 267 от 06.04.2022г. 
Заповед № 271 от 08.04.2022г. 
Заповед № 273 от 08.04.2022г. 
Заповед № 274 от 08.04.2022г. 
Заповед № 275 от 08.04.2022г. 
Заповед № 276 от 08.04.2022г. 
Заповед № 349 от 04.05.2022г. 
Заповед № 350 от 04.05.2022г. 
Заповед № 351 от 04.05.2022г. 

Заповед № 415 от 17.05.2022г. 
Заповед № 416 от 17.05.2022г. 
Заповед № 417 от 17.05.2022г. 
Заповед № 418 от 17.05.2022г.
Заповед № 419 от 17.05.2022г. 
Заповед № 476 от 26.05.2022г. 
Заповед № 477 от 26.05.2022г. 
Заповед № 478 от 26.05.2022г. 
Заповед № 479 от 26.05.2022г. 
Заповед № 539 от 09.06.2022г.
Заповед № 540 от 09.06.2022г.
Заповед № 541 от 09.06.2022г. 
Заповед № 542 от 09.06.2022г. 
Заповед № 543 от 09.06.2022г. 
Заповед № 574 от 27.06.2022г. 
Заповед № 575 от 27.06.2022г.
Заповед № 576 от 27.06.2022г. 
Заповед № 577 от 27.06.2022г. 
Заповед № 578 от 27.06.2022г. 
Заповед № 579 от 27.06.2022г. 
Заповед № 580 от 27.06.2022г. 
Заповед № 581 от 27.06.2022г. 
Заповед № 582 от 27.06.2022г. 
Заповед № 583 от 27.06.2022г. 
Заповед № 584 от 27.06.2022г.
Заповед № 585 от 27.06.2022г. 
Заповед № 586 от 27.06.2022г. 
Заповед № 587 от 27.06.2022г. 
Заповед № 643 от 22.07.2022г. 
Заповед № 644 от 22.07.2022г.
Заповед № 645 от 22.07.2022г. 
Заповед № 646 от 22.07.2022г. 
Заповед № 647 от 22.07.2022г. 
Заповед № 650 от 25.07.2022г. 
Заповед № 651 от 25.07.2022г. 
Заповед № 652 от 25.07.2022г. 
Заповед № 653 от 25.07.2022г. 
Заповед № 654 от 25.07.2022г. 
Заповед № 656 от 25.07.2022г. 
Заповед № 657 от 25.07.2022г. 
Заповед № 658 от 25.07.2022г. 
Заповед № 659 от 25.07.2022г. 
Заповед № 699 от 08.08.2022г. 
Заповед № 700 от 08.08.2022г. 
Заповед № 701 от 08.08.2022г. 
Заповед № 702 от 08.08.2022г. 
Заповед № 703 от 08.08.2022г. 
Заповед № 706 от 08.08.2022г. 
Заповед № 707 от 08.08.2022г. 
Заповед № 708 от 08.08.2022г. 
Заповед № 709 от 08.08.2022г. 
Заповед № 710 от 08.08.2022г. 
Заповед № 713 от 08.08.2022г. 
Заповед № 714 от 08.08.2022г. 
Заповед № 750 от 22.08.2022г. 
Заповед № 789 от 01.09.2022 г.
Заповед № 790 от 01.09.2022 г.
Заповед № 791 от 01.09.2022 г.
Заповед № 843 от 16.09.2022 г.
Заповед № 820 от 12.09.2022 г.
Заповед № 821 от 12.09.2022 г.
Заповед № 822 от 12.09.2022 г.
Заповед № 823 от 12.09.2022 г.
Заповед № 824 от 12.09.2022 г.
Заповед № 825 от 12.09.2022 г.
Заповед № 826 от 12.09.2022 г.
Заповед № 827 от 13.09.2022 г.
Заповед № 828 от 13.09.2022 г.
Заповед № 829 от 13.09.2022 г.
Заповед № 830 от 13.09.2022 г.
Заповед № 831 от 13.09.2022 г.
Заповед № 832 от 13.09.2022 г.
Заповед № 833 от 13.09.2022 г.
Заповед № 834 от 13.09.2022 г.
Заповед № 835 от 13.09.2022 г.
 
 Заповед № 998 от 19.10.2022 г.
Заповед № 999 от 19.10.2022 г.
Заповед № 1000 от 19.10.2022 г.
Заповед № 1003 от 19.10.2022 г.
Заповед № 1005 от 19.10.2022 г.
Заповед № 1006 от 19.10.2022 г.
Заповед № 1007 от 19.10.2022 г.
Заповед № 1008 от 19.10.2022 г.
Заповед № 1009 от 19.10.2022 г.
Заповед № 1010 от 19.10.2022 г.
Заповед № 1011 от 19.10.2022 г.

Наименование Брой тегления
Заповед № 1143 от 17.11.2022 г.docx 2 Изтегли документ с име "Заповед № 1143 от 17.11.2022 г.docx"
Заповед № 1146 от 17.11.2022 г.docx 1 Изтегли документ с име "Заповед № 1146 от 17.11.2022 г.docx"
Заповед № 1147 от 17.11.2022 г.docx 1 Изтегли документ с име "Заповед № 1147 от 17.11.2022 г.docx"
Заповед № 1148 от 17.11.2022 г.docx 1 Изтегли документ с име "Заповед № 1148 от 17.11.2022 г.docx"
Заповед № 1145 от 17.11.2022 г.docx 1 Изтегли документ с име "Заповед № 1145 от 17.11.2022 г.docx"
Заповед № 1144 от 17.11.2022 г.docx 1 Изтегли документ с име "Заповед № 1144 от 17.11.2022 г.docx"
Заповед № 1065 от 07.11.2022 г..docx 4 Изтегли документ с име "Заповед № 1065 от 07.11.2022 г..docx"
Заповед № 1017 от 20.10.2022 г.docx 2 Изтегли документ с име "Заповед № 1017 от 20.10.2022 г.docx"
Заповед № 999 ОТ 19.10.2022 г.docx 4 Изтегли документ с име "Заповед № 999 ОТ 19.10.2022 г.docx"
Заповед № 1000 от 19.10.2022 г.docx 4 Изтегли документ с име "Заповед № 1000 от 19.10.2022 г.docx"
Заповед № 1010 от 19.10.2022 г.docx 4 Изтегли документ с име "Заповед № 1010 от 19.10.2022 г.docx"
Заповед № 1011 от 19.10.2022 г.docx 5 Изтегли документ с име "Заповед № 1011 от 19.10.2022 г.docx"
Заповед № 1009 от 19.10.2022 г.docx 5 Изтегли документ с име "Заповед № 1009 от 19.10.2022 г.docx"
Заповед № 1008 от 19.10.2022 г.docx 4 Изтегли документ с име "Заповед № 1008 от 19.10.2022 г.docx"
Заповед № 1007 от 19.10.2022 г.docx 4 Изтегли документ с име "Заповед № 1007 от 19.10.2022 г.docx"
Заповед № 1006 от 19.10.2022 г..docx 4 Изтегли документ с име "Заповед № 1006 от 19.10.2022 г..docx"
Заповед № 1003 от 19.10.2022 г.docx 4 Изтегли документ с име "Заповед № 1003 от 19.10.2022 г.docx"
Заповед № 1005 от 19.10.2022 г.docx 4 Изтегли документ с име "Заповед № 1005 от 19.10.2022 г.docx"
Заповед № 998 от 19.10.2022 г.docx 7 Изтегли документ с име "Заповед № 998 от 19.10.2022 г.docx"
Заповед № 943 от 12.10.2022 г..docx 3 Изтегли документ с име "Заповед № 943 от 12.10.2022 г..docx"
Заповед № 924 от 06.10.2022 г.docx 2 Изтегли документ с име "Заповед № 924 от 06.10.2022 г.docx"
Заповед № 843 от 16.09.2022 г..docx 3 Изтегли документ с име "Заповед № 843 от 16.09.2022 г..docx"
Заповед № 835 от 13.09.2022 г.docx 7 Изтегли документ с име "Заповед № 835 от 13.09.2022 г.docx"
Заповед № 834 от 13.09.2022 г.docx 3 Изтегли документ с име "Заповед № 834 от 13.09.2022 г.docx"
Заповед № 833 от 13.09.2022 г.docx 3 Изтегли документ с име "Заповед № 833 от 13.09.2022 г.docx"
Заповед № 832 от 13.09.2022 г.docx 3 Изтегли документ с име "Заповед № 832 от 13.09.2022 г.docx"
Заповед № 831 от 13.09.2022 г.docx 3 Изтегли документ с име "Заповед № 831 от 13.09.2022 г.docx"
Заповед № 830 от 13.09.2022 г..docx 4 Изтегли документ с име "Заповед № 830 от 13.09.2022 г..docx"
Заповед № 829 от 13.09.2022 г..docx 4 Изтегли документ с име "Заповед № 829 от 13.09.2022 г..docx"
Заповед № 828 от 13.09.2022 г..docx 4 Изтегли документ с име "Заповед № 828 от 13.09.2022 г..docx"
Заповед № 827 от 13.09.2022 г..docx 4 Изтегли документ с име "Заповед № 827 от 13.09.2022 г..docx"
Заповед № 826 от 12.09.2022 г.docx 4 Изтегли документ с име "Заповед № 826 от 12.09.2022 г.docx"
Заповед № 825 от 12.09.2022 г.docx 4 Изтегли документ с име "Заповед № 825 от 12.09.2022 г.docx"
Заповед № 824 от 12.09.2022 г.docx 4 Изтегли документ с име "Заповед № 824 от 12.09.2022 г.docx"
Заповед № 823 от 12.09.2022 г.docx 4 Изтегли документ с име "Заповед № 823 от 12.09.2022 г.docx"
Заповед № 822 от 12.09.2022 г.docx 4 Изтегли документ с име "Заповед № 822 от 12.09.2022 г.docx"
Заповед № 821 от 12.09.2022 г.docx 4 Изтегли документ с име "Заповед № 821 от 12.09.2022 г.docx"
Заповед № 820 от 12.09.2022 г.docx 8 Изтегли документ с име "Заповед № 820 от 12.09.2022 г.docx"
№ 791 от 01.09.2022г.docx 3 Изтегли документ с име "№ 791 от 01.09.2022г.docx"
№ 790 от 01.09.2022 г..docx 4 Изтегли документ с име "№ 790 от 01.09.2022 г..docx"
№ 789 от 01.09.2022 г..docx 3 Изтегли документ с име "№ 789 от 01.09.2022 г..docx"
заповед № 750 от 22.08.2022 г..docx 3 Изтегли документ с име "заповед № 750 от 22.08.2022 г..docx"
Заповед № 714 от 08.08.2022 г..docx 9 Изтегли документ с име "Заповед № 714 от 08.08.2022 г..docx"
Заповед № 713 от 08.08.2022 г..docx 4 Изтегли документ с име "Заповед № 713 от 08.08.2022 г..docx"
Заповед № 706 от 08.08.2022 г.docx 4 Изтегли документ с име "Заповед № 706 от 08.08.2022 г.docx"
Заповед № 701 от 08.08.2022 г.docx 4 Изтегли документ с име "Заповед № 701 от 08.08.2022 г.docx"
Заповед № 700 от 08.08.2022 г.docx 4 Изтегли документ с име "Заповед № 700 от 08.08.2022 г.docx"
Заповед № 699 от 08.08.2022 г.docx 6 Изтегли документ с име "Заповед № 699 от 08.08.2022 г.docx"
Заповед № 702 от 08.08.2022 г.docx 5 Изтегли документ с име "Заповед № 702 от 08.08.2022 г.docx"
Заповед № 703 от 08.08.2022 г.docx 4 Изтегли документ с име "Заповед № 703 от 08.08.2022 г.docx"
Заповед № 707 от 08.08.2022 г.docx 5 Изтегли документ с име "Заповед № 707 от 08.08.2022 г.docx"
Заповед № 708 от 08.08.2022 г.docx 4 Изтегли документ с име "Заповед № 708 от 08.08.2022 г.docx"
Заповед № 709 от 08.08.2022 г.docx 4 Изтегли документ с име "Заповед № 709 от 08.08.2022 г.docx"
Заповед № 710 от 08.08.2022 г..docx 4 Изтегли документ с име "Заповед № 710 от 08.08.2022 г..docx"
Заповед № 643 от 22.07.2022 г..docx 5 Изтегли документ с име "Заповед № 643 от 22.07.2022 г..docx"
Заповед № 658 от 25.07.2022 г..docx 5 Изтегли документ с име "Заповед № 658 от 25.07.2022 г..docx"
Заповед № 657 от 25.07.2022 г..docx 4 Изтегли документ с име "Заповед № 657 от 25.07.2022 г..docx"
Заповед № 656 от 25.07.2022 г..docx 4 Изтегли документ с име "Заповед № 656 от 25.07.2022 г..docx"
Заповед № 659 от 25.07.2022 г..docx 8 Изтегли документ с име "Заповед № 659 от 25.07.2022 г..docx"
Заповед № 654 от 25.07.2022 г..docx 4 Изтегли документ с име "Заповед № 654 от 25.07.2022 г..docx"
Заповед № 653 от 25.07.2022 г..docx 4 Изтегли документ с име "Заповед № 653 от 25.07.2022 г..docx"
Заповед № 652 от 25.07.2022 г..docx 5 Изтегли документ с име "Заповед № 652 от 25.07.2022 г..docx"
Заповед № 651 от 22.07.2022 г..docx 4 Изтегли документ с име "Заповед № 651 от 22.07.2022 г..docx"
Заповед № 650 от 25.07.2022 г..docx 15 Изтегли документ с име "Заповед № 650 от 25.07.2022 г..docx"
Заповед № 646 от 22.07.2022 г..docx 5 Изтегли документ с име "Заповед № 646 от 22.07.2022 г..docx"
Заповед № 647 от 22.07.2022 г..docx 4 Изтегли документ с име "Заповед № 647 от 22.07.2022 г..docx"
Заповед № 644 от 22.07.2022 г..docx 4 Изтегли документ с име "Заповед № 644 от 22.07.2022 г..docx"
Заповед № 645 от 22.07.2022 г..docx 4 Изтегли документ с име "Заповед № 645 от 22.07.2022 г..docx"
Заповед № 574 от 27.06.2022 г.docx 18 Изтегли документ с име "Заповед № 574 от 27.06.2022 г.docx"
Заповед № 575 от 27.06.2022 г.docx 5 Изтегли документ с име "Заповед № 575 от 27.06.2022 г.docx"
Заповед № 576 от 27.06.2022 г.docx 5 Изтегли документ с име "Заповед № 576 от 27.06.2022 г.docx"
Заповед № 577 от 27.06.2022 г.docx 5 Изтегли документ с име "Заповед № 577 от 27.06.2022 г.docx"
Заповед № 578 от 27.06.2022 г.docx 7 Изтегли документ с име "Заповед № 578 от 27.06.2022 г.docx"
Заповед № 579 от 27.06.2022 г.docx 5 Изтегли документ с име "Заповед № 579 от 27.06.2022 г.docx"
Заповед № 581 от 27.06.2022 г .docx 5 Изтегли документ с име "Заповед № 581 от 27.06.2022 г .docx"
Заповед № 580 от 27.06.2022 г.docx 5 Изтегли документ с име "Заповед № 580 от 27.06.2022 г.docx"
Заповед № 582 от 27.06.2022 г.docx 5 Изтегли документ с име "Заповед № 582 от 27.06.2022 г.docx"
Заповед № 583 от 27.06.2022 г.docx 5 Изтегли документ с име "Заповед № 583 от 27.06.2022 г.docx"
Заповед № 570 от 24.06.2022 г.docx 4 Изтегли документ с име "Заповед № 570 от 24.06.2022 г.docx"
Заповед № 586 от 27.06.2022 г.docx 5 Изтегли документ с име "Заповед № 586 от 27.06.2022 г.docx"
Заповед № 584 от 27.06.2022 г.docx 6 Изтегли документ с име "Заповед № 584 от 27.06.2022 г.docx"
Заповед № 587 от 27.06.2022 г.docx 7 Изтегли документ с име "Заповед № 587 от 27.06.2022 г.docx"
Заповед № 585 от 27.06.2022 г.docx 5 Изтегли документ с име "Заповед № 585 от 27.06.2022 г.docx"
Заповед № 541 от 09.06.2022 г.docx 5 Изтегли документ с име "Заповед № 541 от 09.06.2022 г.docx"
Заповед № 542 от 09.06.2022 г.docx 5 Изтегли документ с име "Заповед № 542 от 09.06.2022 г.docx"
Заповед № 543 от 09.06.2022 г.docx 6 Изтегли документ с име "Заповед № 543 от 09.06.2022 г.docx"
Заповед № 539 от 09.06.2022 г.docx 7 Изтегли документ с име "Заповед № 539 от 09.06.2022 г.docx"
Заповед № 540 от 09.06.2022 г.docx 5 Изтегли документ с име "Заповед № 540 от 09.06.2022 г.docx"
Заповед № 476 от 26.05.2022 г.docx 9 Изтегли документ с име "Заповед № 476 от 26.05.2022 г.docx"
Заповед № 477 от 26.05.2022 г.docx 6 Изтегли документ с име "Заповед № 477 от 26.05.2022 г.docx"
Заповед № 478 от 26.05.2022 г.docx 5 Изтегли документ с име "Заповед № 478 от 26.05.2022 г.docx"
Заповед № 479 от 26.05.2022 г.docx 5 Изтегли документ с име "Заповед № 479 от 26.05.2022 г.docx"
З А П О В Е Д № 498 от 30.052022 г.docx 6 Изтегли документ с име "З А П О В Е Д № 498 от 30.052022 г.docx"
Заповед № 415 от 17.05.2022 г.docx 17 Изтегли документ с име "Заповед № 415 от 17.05.2022 г.docx"
Заповед № 419 от 17.05.2022 г.docx 6 Изтегли документ с име "Заповед № 419 от 17.05.2022 г.docx"
Заповед № 418 от 17.05.2022 г.docx 5 Изтегли документ с име "Заповед № 418 от 17.05.2022 г.docx"
Заповед № 417 от 17.05.2022 г.docx 6 Изтегли документ с име "Заповед № 417 от 17.05.2022 г.docx"
Заповед № 416 от 17.05.2022 г.docx 8 Изтегли документ с име "Заповед № 416 от 17.05.2022 г.docx"
Заповед № 350 от 04.05.2022 г..docx 6 Изтегли документ с име "Заповед № 350 от 04.05.2022 г..docx"
Заповед № 349 от 04.05.2022 г..docx 6 Изтегли документ с име "Заповед № 349 от 04.05.2022 г..docx"
Заповед № 351 от 04.05.2022 г..docx 6 Изтегли документ с име "Заповед № 351 от 04.05.2022 г..docx"
Заповед № 273 от 08.04.2022 г.docx 5 Изтегли документ с име "Заповед № 273 от 08.04.2022 г.docx"
Заповед № 271 от 08.04.2022 г.docx 5 Изтегли документ с име "Заповед № 271 от 08.04.2022 г.docx"
Заповед № 275 от 08.04.2022 г.docx 8 Изтегли документ с име "Заповед № 275 от 08.04.2022 г.docx"
Заповед № 274 от 08.04.2022.docx 5 Изтегли документ с име "Заповед № 274 от 08.04.2022.docx"
Заповед № 276 от 08.04.2022 г.docx 12 Изтегли документ с име "Заповед № 276 от 08.04.2022 г.docx"
Заповед № 263 от 06.04.2022 г..docx 11 Изтегли документ с име "Заповед № 263 от 06.04.2022 г..docx"
Заповед № 265 от 06.04.2022 г.docx 8 Изтегли документ с име "Заповед № 265 от 06.04.2022 г.docx"
Заповед № 266 от 06.04.2022 г.docx 6 Изтегли документ с име "Заповед № 266 от 06.04.2022 г.docx"
Заповед № 267 от 06.04.2022 г.docx 6 Изтегли документ с име "Заповед № 267 от 06.04.2022 г.docx"
Заповед № 262 от 06.04.2022 г.docx 13 Изтегли документ с име "Заповед № 262 от 06.04.2022 г.docx"
Заповед № 264 от 06.04.2022 г.docx 6 Изтегли документ с име "Заповед № 264 от 06.04.2022 г.docx"
Заповед № 192 от 14.03.2022 г..docx 9 Изтегли документ с име "Заповед № 192 от 14.03.2022 г..docx"
Заповед № 141 от 18.02.2022 г..docx 9 Изтегли документ с име "Заповед № 141 от 18.02.2022 г..docx"
Заповед № 111 от 09.02.2022 г..docx 6 Изтегли документ с име "Заповед № 111 от 09.02.2022 г..docx"
Заповед № 120 от 10.02.2022 г..docx 6 Изтегли документ с име "Заповед № 120 от 10.02.2022 г..docx"
Заповед № 119 от 10.02.2022 г..docx 6 Изтегли документ с име "Заповед № 119 от 10.02.2022 г..docx"
Заповед № 118 от 10.02.2022 г..docx 6 Изтегли документ с име "Заповед № 118 от 10.02.2022 г..docx"
Заповед № 117 от 10.02.2022 г..docx 6 Изтегли документ с име "Заповед № 117 от 10.02.2022 г..docx"
Заповед № 116 от 10.02.2022 г..docx 7 Изтегли документ с име "Заповед № 116 от 10.02.2022 г..docx"
Заповед № 115 от 10.02.2022 г..docx 6 Изтегли документ с име "Заповед № 115 от 10.02.2022 г..docx"
Заповед № 114 от 09.02.2022 г..docx 6 Изтегли документ с име "Заповед № 114 от 09.02.2022 г..docx"
Заповед № 113 от 09.02.2022 г..docx 6 Изтегли документ с име "Заповед № 113 от 09.02.2022 г..docx"
Заповед № 112 от 09.02.2022 г..docx 7 Изтегли документ с име "Заповед № 112 от 09.02.2022 г..docx"
Заповед № 110 от 09.02.2022 г..docx 6 Изтегли документ с име "Заповед № 110 от 09.02.2022 г..docx"
Заповед № 109 от 09.02.2022 г..docx 6 Изтегли документ с име "Заповед № 109 от 09.02.2022 г..docx"
Заповед № 108 от 09.02.2022 г..docx 6 Изтегли документ с име "Заповед № 108 от 09.02.2022 г..docx"
Заповед № 107 от 09.02.2022 г..docx 6 Изтегли документ с име "Заповед № 107 от 09.02.2022 г..docx"
Заповед № 106 от 09.02.2022 г..docx 16 Изтегли документ с име "Заповед № 106 от 09.02.2022 г..docx"
Заповед № 105от 09.02.2022 г..docx 6 Изтегли документ с име "Заповед № 105от 09.02.2022 г..docx"
Заповед № 121 от 10.02.2022 г..docx 7 Изтегли документ с име "Заповед № 121 от 10.02.2022 г..docx"
№ 91 от 04.02.2022 г..docx 6 Изтегли документ с име "№ 91 от 04.02.2022 г..docx"
№ 90от 04.02.2022 г..docx 9 Изтегли документ с име "№ 90от 04.02.2022 г..docx"
№ 92 от 04.02.2022 г..docx 6 Изтегли документ с име "№ 92 от 04.02.2022 г..docx"
№ 93 от 04.02.2022 г..docx 7 Изтегли документ с име "№ 93 от 04.02.2022 г..docx"
№ 94 от 04.02.2022 г..docx 6 Изтегли документ с име "№ 94 от 04.02.2022 г..docx"
Заповед № 86 от 04.02.2022 г..docx 6 Изтегли документ с име "Заповед № 86 от 04.02.2022 г..docx"
Заповед № 89 от 04.02.2022 г..docx 6 Изтегли документ с име "Заповед № 89 от 04.02.2022 г..docx"
Заповед № 88 от 04.02.2022 г..docx 6 Изтегли документ с име "Заповед № 88 от 04.02.2022 г..docx"
Заповед № 87 от 04.02.2022 г..docx 6 Изтегли документ с име "Заповед № 87 от 04.02.2022 г..docx"
Заповед № 85 от 04.02.2022 г..docx 11 Изтегли документ с име "Заповед № 85 от 04.02.2022 г..docx"
Заповед № 25 от 12.01.2022 г..docx 7 Изтегли документ с име "Заповед № 25 от 12.01.2022 г..docx"
Заповед № 26 от 12.01.2022 г..docx 7 Изтегли документ с име "Заповед № 26 от 12.01.2022 г..docx"
Заповед № 27 от 12.01.2022 г..docx 7 Изтегли документ с име "Заповед № 27 от 12.01.2022 г..docx"
Заповед № 35 от 12.01.2022 г..docx 7 Изтегли документ с име "Заповед № 35 от 12.01.2022 г..docx"
Заповед № 28 от 12.01.2022 г..docx 7 Изтегли документ с име "Заповед № 28 от 12.01.2022 г..docx"
Заповед № 29 от 12.01.2022 г..docx 7 Изтегли документ с име "Заповед № 29 от 12.01.2022 г..docx"
Заповед № 33 от 12.01.2022 г..docx 8 Изтегли документ с име "Заповед № 33 от 12.01.2022 г..docx"
Заповед № 34 от 12.01.2022 г..docx 7 Изтегли документ с име "Заповед № 34 от 12.01.2022 г..docx"
Заповед № 36 от 12.01.2022 г..docx 7 Изтегли документ с име "Заповед № 36 от 12.01.2022 г..docx"
Заповед № 37 от 12.01.2022 г..docx 7 Изтегли документ с име "Заповед № 37 от 12.01.2022 г..docx"
Заповед № 38 от 12.01.2022 г..docx 7 Изтегли документ с име "Заповед № 38 от 12.01.2022 г..docx"
Заповед № 39 от 12.01.2022 г..docx 10 Изтегли документ с име "Заповед № 39 от 12.01.2022 г..docx"
Заповед № 19 от 12.01.2022 г..docx 16 Изтегли документ с име "Заповед № 19 от 12.01.2022 г..docx"
Заповед № 20 от 12.01.2022 г..docx 7 Изтегли документ с име "Заповед № 20 от 12.01.2022 г..docx"
Заповед № 21 от 12.01.2022 г..docx 7 Изтегли документ с име "Заповед № 21 от 12.01.2022 г..docx"
Заповед № 22 от 12.01.2022 г..docx 7 Изтегли документ с име "Заповед № 22 от 12.01.2022 г..docx"
Заповед № 23 от 12.01.2022 г..docx 7 Изтегли документ с име "Заповед № 23 от 12.01.2022 г..docx"
Заповед № 24 от 12.01.2022 г..docx 7 Изтегли документ с име "Заповед № 24 от 12.01.2022 г..docx"
Заповед № 30 от 12.01.2022 г..docx 7 Изтегли документ с име "Заповед № 30 от 12.01.2022 г..docx"
Заповед № 31 от 12.01.2022 г..docx 7 Изтегли документ с име "Заповед № 31 от 12.01.2022 г..docx"
Заповед № 32 от 12.01.2022 г..docx 7 Изтегли документ с име "Заповед № 32 от 12.01.2022 г..docx"
Заповед № 16 от 11.01.2022 г..docx 10 Изтегли документ с име "Заповед № 16 от 11.01.2022 г..docx"
№ 1535.docx 6 Изтегли документ с име "№ 1535.docx"
№ 1534.docx 10 Изтегли документ с име "№ 1534.docx"
№ 1536.docx 7 Изтегли документ с име "№ 1536.docx"
№ 1537.docx 7 Изтегли документ с име "№ 1537.docx"
№ 1538.docx 7 Изтегли документ с име "№ 1538.docx"
№ 1539.docx 7 Изтегли документ с име "№ 1539.docx"
№ 1540.docx 15 Изтегли документ с име "№ 1540.docx"
№ 1543.docx 8 Изтегли документ с име "№ 1543.docx"
№ 1545.docx 8 Изтегли документ с име "№ 1545.docx"
№ 1541.docx 7 Изтегли документ с име "№ 1541.docx"
№ 1544.docx 7 Изтегли документ с име "№ 1544.docx"
№ 1542.docx 7 Изтегли документ с име "№ 1542.docx"
Заповед № 1492 от 24.11.2021 г..docx 14 Изтегли документ с име "Заповед № 1492 от 24.11.2021 г..docx"
№ 1407 от 03.11.2021 г..docx 11 Изтегли документ с име "№ 1407 от 03.11.2021 г..docx"
№ 1404 от 03.11.2021 г..docx 11 Изтегли документ с име "№ 1404 от 03.11.2021 г..docx"
№ 1405 от 03.11.2021 г..docx 12 Изтегли документ с име "№ 1405 от 03.11.2021 г..docx"
№ 1403 от 03.11.2021 г..docx 15 Изтегли документ с име "№ 1403 от 03.11.2021 г..docx"
№ 1406 от 03.11.2021 г..docx 10 Изтегли документ с име "№ 1406 от 03.11.2021 г..docx"
№ 1408 от 03.11.2021 г..docx 10 Изтегли документ с име "№ 1408 от 03.11.2021 г..docx"
№ 1388.docx 12 Изтегли документ с име "№ 1388.docx"
№ 1391.docx 11 Изтегли документ с име "№ 1391.docx"
№ 1390.docx 11 Изтегли документ с име "№ 1390.docx"
№ 1141 от 10.09.2021 г..docx 9 Изтегли документ с име "№ 1141 от 10.09.2021 г..docx"
№ 1140 от 10.09.2021 г..docx 9 Изтегли документ с име "№ 1140 от 10.09.2021 г..docx"
№ 1139 от 10.09.2021 г..docx 9 Изтегли документ с име "№ 1139 от 10.09.2021 г..docx"
№ 1142 от 10.09.2021 г..docx 9 Изтегли документ с име "№ 1142 от 10.09.2021 г..docx"
№ 1281 от 05.10.2021 г. (1).docx 14 Изтегли документ с име "№ 1281 от 05.10.2021 г. (1).docx"
№ 1278 от 05.10.2021 г..docx 10 Изтегли документ с име "№ 1278 от 05.10.2021 г..docx"
№ 1275 от 05.10.2021 г..docx 17 Изтегли документ с име "№ 1275 от 05.10.2021 г..docx"
№ 1276 от 05.10.2021 г..docx 11 Изтегли документ с име "№ 1276 от 05.10.2021 г..docx"
№ 1277 от 05.10.2021 г..docx 12 Изтегли документ с име "№ 1277 от 05.10.2021 г..docx"
№ 1279 от 05.10.2021 г..docx 11 Изтегли документ с име "№ 1279 от 05.10.2021 г..docx"
№ 1280 от 05.10.2021 г..docx 12 Изтегли документ с име "№ 1280 от 05.10.2021 г..docx"
заповед № 1225 от 20.09.2021 г..docx 10 Изтегли документ с име "заповед № 1225 от 20.09.2021 г..docx"
№ 1041.docx 15 Изтегли документ с име "№ 1041.docx"
№ 1042.docx 12 Изтегли документ с име "№ 1042.docx"
№ 1043.docx 14 Изтегли документ с име "№ 1043.docx"
№ 1044.docx 11 Изтегли документ с име "№ 1044.docx"
№ 1040.docx 13 Изтегли документ с име "№ 1040.docx"
№ 1039.docx 15 Изтегли документ с име "№ 1039.docx"
№ 1038.docx 14 Изтегли документ с име "№ 1038.docx"
№ 1037.docx 11 Изтегли документ с име "№ 1037.docx"
№ 1036.docx 13 Изтегли документ с име "№ 1036.docx"
№ 1045.docx 11 Изтегли документ с име "№ 1045.docx"
 1. Заповеди за търгове и конкурси - Текуща страница
 2. Заповеди на отдел ОСЗГ
 3. Съобщения по чл.61, ал.3 от АПК
 4. Съобщения на Общинска администрация Аврен
 5. Минерални води
 6. Мери, пасища и ливади
 7. Съобщения и обявления на отдел \"Устройство на територията\"
 8. Инвестиционни предложения
 9. Заседания на ОЕСУТ
 10. Свободна рубрика
 11. Концесии
 12. Свободна рубрика
 13. Туризъм
 14. Свободна подрубрика ДРУГИ
 15. Свободна рубрика
 16. Съобщения на отдел “Местни данъци и такси”
 17. Проекти и програми
 18. Свободна рубрика 2
 19. Обществени поръчки -Открити процедури по ЗОП
 20. Oбявление на отдел
 21. Уведомления на РИОСВ – Варна
 22. Обявление на областен управител Варна
 23. Заповед № РД-11-7706-103 на Областен управител гр.Варна
 24. Разпределение на средствата по ЕРС за училищата в Община Аврен за 2011г.
 25. "Личен асистент"- І етап , 2011
 26. Заповед 49/17.01.2011 - формула за разпределение на финансови средства за училища
 27. Съобщение
 28. Благодарствено писмо
 29. Решения на Министерски съвет
 30. Oбявление на отдел "ТСУ"-Община Аврен
 31. Заповед № ЗМФ-232/02.03.2010г.
 32. Министерство на околната среда и водите
 33. Относно обществена поръчка с предмет “Прилагане на мерки за енергийна ефективност Аврен”
 34. Заповед №1248/29.12.2010 на кмета на община Аврен
 35. Общинска служба „Земеделие” – Аврен, област Варна
 36. Формула за разпределението на средствата по единен разходен стандарт между училищата за 2012 година
 37. „Личен асистент”
 38. Заповед № 688/15.06.2005г. на Кмета на Община Аврен
 39. Решения на МОСВ, РИОСВ-Варна
 40. КАРТА НА „КРАЙБРЕЖНА СТАРА ПЛАНИНА - КАМЧИЯ”, сезон 2012*

Потърсете в сайта